Složení živých soustav

ORGANICKÉ LÁTKY: Proteiny – makromolekulární látky složené z aminokyselin (20 druhů). Jsou významnými stavebními     látkami (keratin, aktin, myozin…), funkční látky (enzymy, hormony…). Sacharidy –  slouží jako rychlý zdroj energie pro organismus. Jedná se hlavně o pěti (ribóza, deoxyribóza) až šesti uhlíkaté sloučeniny (glukóza, fruktóza). Škrob, glykogen. Lipidy – estery vyšších mastných kyselin a alkoholu. Dlouhodobý[…]