Trávicí soustava (4)

Trávicí soustava člověka zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin, vyloučení nestrávených zbytků, ústí do ní žlázy a hlen. Trávení (digesce) – rozštěpení větších molekul na malé pomocí trávicích enzymů. Vstřebávání (resorpce) – průchod malých molekul potravy přes střevní stěnu do krve a lymfy. Trávicí trubice – tvořena sliznicí, vazivem a hladkou[…]

Složení živých soustav

ORGANICKÉ LÁTKY: Proteiny – makromolekulární látky složené z aminokyselin (20 druhů). Jsou významnými stavebními     látkami (keratin, aktin, myozin…), funkční látky (enzymy, hormony…). Sacharidy –  slouží jako rychlý zdroj energie pro organismus. Jedná se hlavně o pěti (ribóza, deoxyribóza) až šesti uhlíkaté sloučeniny (glukóza, fruktóza). Škrob, glykogen. Lipidy – estery vyšších mastných kyselin a alkoholu. Dlouhodobý[…]

Sacharidy

Sacharidy Také glycidy (glykos = řecky sladký), v medicíně uhlovodany nebo uhlohydráty Výskyt a vznik sacharidů v přírodě, biologický význam sacharidů Nejrozšířenější přírodní látky, tvoří největší podíl organické hmoty na Zemi Vznikají v zelených rostlinách při procesu fotosyntézy sumární rovnice: 6CO2 + 12H2O ® C6H12O6 + 6O2 + 6H2O         (poměry vody jsou takto uvedeny záměrně, neboť všechny[…]