Vylučovací soustava

Funkce: vytváří moč, odvádí přebytečné látky (voda, soli) a zplodiny metabolismu (CO2 a močovina), hospodaří

s ionty,vodou a solemi (Ca, Mg, Na) = osmoregulace.

 • zachování acido – bazické rovnováhy.
 • Spolu s játry zde probíhá glukoneogeneze.
 • Vylučovací soustavou se zabývá urologie, někdy je uváděna i nefrologie.

 

Hormony: renin – aktivuje peptid angiotenzin zvyšuje krevní tlak.

erytropoetin – stimuluje tvorbu červených krvinek

kalcitrol – 1,25 – dihydroxycholekalciferol: vzniká přeměnou vit D, zvyšuje plazmatickou

koncentraci vápníku. Snižuje množství vápníku vylučovaného v moči.

 

-Moč savců je hypertonická – obsahuje hodně soli a iontů a méně vody, protože savci musejí hospodařit

s vodou v těle.

-Sladkovodní ryby mají moč hypotonickou – přebytek vody, jak v ní žijí, proto vylučují více vody než solí

 

LEDVINY

10-12cm, 150g. V dospělosti se růst zastaví a ve stáří se zase zmenšují. V dutině břišní na hřbetní straně, je to párový orgán fazolovitého tvaru, obaleny tukovým polštářem – k ochraně před mechanickými otřesy. Na horním pólu jsou nadledviny. Napojena na břišní aortu. Základní jednotkou je nefron. Jedna ledvina obsahuje 1-1,2 miliónů nefronů.

 

 

NEFRON

Ledvinové tělísko – 0,2mmm. Klubíčko cév = glomerulus (více než 50 cév), obklopen Bowmanovým váčkem – pouzdrem. Do glomerulu ústí přívodná = Ledvinová tepna. Poté je krev přefiltrována do dutiny Bowmanova váčku.

 • Krev je vypuzována tlakem srdce, ale fungují zde i jiné mechanizmy, protože pouhým tlakem krve by došlo k přefiltrování velkého množství tekutiny a tělo by tak strádalo. Část vody je v krvi zadržována krevními bílkovinami.
 • Ve všech glomerulech se za min přefiltruje 110-130ml tekutiny.

Vnitřní prostor glomerulu mezi kapilárami vyplňuje tkáň = mezangiumseskupení nepravidelně

hvězdicovitých buněk, zanořených do mimobuněčné hmoty. Jsou kontraktilní. Mají na povrchu receptory pro hormony – ovlivňují průsvit cév. Je pevnou a pružnou oporou pro kapiláry. Obsahuje makrofágy. S těna kapilár je v místě styku mezangia děravá, což umožňuje dobrou filtraci tekutiny. Zachytávají protilátky a uplatňují je pak při imunitě

 

Ledvinné kanálky – 1. proximální kanálek, 2. Henleova klička – tvar U

 1.   distální kanál – distální kanálky se sbíhají do sběrných kanálků

LEDVINA

 1. kůra: je na obvodu ledviny a tvoří ji nefrony
 2. dřeň: mohou do ní zasahovat Henleovy kličky, sbíhají se zde sběrné kanálky, které vytvářejí ledvinové

              pyramidy – jsou zakončeny papilami – moč je odsud nasávána do ledvinných kalichů a do

ledvinové pánvičky a z každé pánvičky pak do močovodu (25-30cm – z hladké svaloviny –

peristaltický pohyb moči – moč tudy neprotéká, ale je transportována po malých dávkách =

močových vřeténkách) → močový měchýř →   močová trubice (zakončena kruhovým příčně

pruhovaným svalem k ovládání vylučování).

Macula densa – skupina buněk stimulující tvorbu reninu.

 

 

Krev do ledviny přichází břišní aortou a pokračuje přívodní tepénkou do glomerulu. Oběma ledvinami proteče za den asi 1500l krve a z toho se 150l přefiltruje (primární moč).  99% se vrací do oběhu a jen 1,5l se vyloučí jako moč.

 

Uvolňování moči = mikce –  je reflexní děj řízen z křížové míchy (hlavně u dětí do 3 let). Později se uplatňují i vyšší centra a mikce je ovládána příčně pruhovaným svalem močové trubice.

 

 

Tvorba moči:

 1. plazma se filtruje stěnou cév z glomerulu do Bowmanova váčku díky krevnímu tlaku
 2. Do proximálních tubulu přechází plazma a vzniká primární moč – složení je podobné krevní plazmě, ale

neobsahuje bílkoviny. Asi 99% se přenese zpět do krve. (100% glukózy, 90% NaCl a 85% vody,

močovina). Kanálky jsou bohatě obklopeny vlásečnicemi.  V distálním tubulu a Henleově kličce je

vstřebán zbytek vody (99%).

 1. zahušťování moči solemi a přeměna na definitivní moč – propustnost sběrných kanálků je řízena

antidiuretickým hormonem. Dochází ke vstřebávání zbylé vody a výměně močoviny s amoniakem za

sodné ionty.

 

Moč: čirá kapalina se specifickým zápachem, který ovšem vzniká až po delším kontaktu se vzduchem při rozkladu močoviny na amoniak. Žluté zbarvení je způsobeno rozkladem žlučových barviv. Obsahuje 70% močoviny, 25% NaCl, vitamíny, zbytky léčiv atd (část toho je pak i v pitné vodě).

nesmí obsahovat: krev (vřed, zánět), glukózu (cukrovka), hnis a bakterie (zánět)

 

 

Močový měchýř dutý elastický orgán s hladkým svalstvem, po naplnění na 400ml se vyvolá potřeba močení. Vůlí lze zadržet až 700ml moči. Receptory pak vyvolají stah hladkého svalstva a moč se posune do močové trubice zde je příčně pruhovaný sval, kterým ovládáme výdej moči.

 

Diuréza –  množství moči vyloučené za čas (24h) 1-2l. Podle přijatých tekutin.

 

Onemocnění

 

Polyurie – zvýšené močení více jak 2l / den. Oligurie –  snížení diurézy pod 500ml / den.

Anurie – míň jak 100ml.

Retence moči – moč se vytváří, ale nejde ven, nebo jen těžko (zvětšena prostata). Může být způsobeno

ucpáním močových cest (sraženina, močové kameny = konkrementy).

močové kameny – vznikají v pánvičce, kalichu, a vývodných cestách. V důsledku usazování solí Ca. Při

ucpávání močovodů dochází k ledvinové kolice – záchvatovitá bolest. Léčí se

rozpouštěním a pokud jsou velké tak ultrazvukem.

zánět ledvin – streptokoková infekce, ledvina je brána jako cizí a je proti ní spuštěna imunitní reakce

zánět močových cest – nutkání močit, pálení, řezání, léčí se antibiotiky, u žen častěji – krátká močová

trubice.

pyelonefritida – infekční onemocněni spojené se záněty moč. cest, při prochladnutí, horečka, tupá bolest

v zádech, poruchy s močením, bolest při prohmatání ledvin.

selhání ledvin – ledviny přestanou fungovat poruchou krevního běhu, otravou, zánětem ledvin, léčbou je  

                          hemodialýza – čištění krve, kdy se odstraní látky, které mají být vyloučené, co 2 dny

inkontinence – neschopnost udržet moč, stářím se opotřebuje svěrač, děloha poklesne a začne tlačit na

měchýř.