Vznik buněk

  • Všechny buňky vznikají ze stejného základu, postupem času dochází k jejich diferenciaci.
  • Zdrojem nových buněk jsou kmenové buňky (prekurzorové) kostní dřeně. Jsou pluripotentní – mohou se teoreticky diferencovat na jakékoliv nové buňky.

 

Červené krvinky – po úplné diferenciaci ztrácejí jádro. Krátká života schopnost 120 dní.

Nervové – bez jiné příčiny neumírají. Už od narození máme stálý počet.

Pokožkové – obměňují se co 27 dni. Rohovatění pokožky.

Euterocyty – buňky střevní sliznice, musí obměňovat co 3 dny.

 

Buněčný cyklus je regulován i diferencované buňky se mohou dělit – při poranění, bílé krvinky při infekcích.

 

BC ovlivňuje:

  • Růstové faktory – vyvolávají dělení buněk. (epidermální, fibroblastový, gliový r. f.). Geny pro růstové faktory =
  • Tumorové supresory – růstové inhibitory, peptidy, které zastaví BC (suprimují). Zastavují rozvoj některých nádorů (tumorů).

 

Oba faktory působí antagonisticky jejich souhra je pro organizmus velmi důležitá. Pokud ne, buňka se vymkne kontrole a začne se nekontrolovatelně dělit a vzniká nádor.

 

RakovinaSoubor nádorových onemocnění. Studuje onkologie.

            Nádory – a) nezhoubné = benigní – rostou v jednom místě a nemají možnost se šířit jinam. Lze je

trvale chirurgicky odstranit. Ve většině případů nejsou životu nebezpečné.

b) zhoubné = maligní – prorůstají a poškozují tkáně, mohou se z nich uvolňovat skupiny buněk a krví se pak přenesou jinam a tam vzniknou druhotná ložiska = metastáze.