Bankovnictví II. – OB a operace

 

-úvodem trochu historie, 3000 l.př.n.l. v obd.Egypta, směnárníci, barter, Staré Řecko a zkušebnictví mincí, středověk a uchovávání cenných věcí za poplatek, Anglie jako kolébka bankovnictví, stvrzenky, 18.st. chaos, 1884 Bank of England centr.bankou + monopol na tisk bankovek, 20.-21.st. int.bankovnictví,….

 

-ČR – dvouúrovňový systém

-CB-banka státu (nepodnikatelský subjekt) X OB-podnikat.subjekt

-OB provádí bank.operace za účelem maximalizace zisku

-začátkem 90. let u nás vznikala spousta nových bank, které byly nedůvěryhodné a v jejichž čele stály špatné osoby

-do poloviny 90. let tak u nás nebyl bankovní systém stabilní

 

-druhy bankovních operací-

 • Aktivní -poskytování úvěrů
 • Pasivní -vklady + cenné papíry
 • Neutrální -služby navíc.. – těmi se jednotl.banky liší

 

NEUTRÁLNÍ 

–>služby:

 1. bezhotovostní platby (domácí i zahraniční)
  dokumentární-banka vstupuje mezi kupujícího a prodávajícího, kontroluje, jestli vše ok; akreditiv a inkaso
  nedokumentární-hladký plat na základě plateb.příkazu
 2. home banking-internetové bankovnictví
 3. směnárenská činnost-nákup a prodej valut za domácí měnu
  -konverze-směna jedné zahr.měny za druhou
  -nákup 24,20, prodej 24,70–>vydělávají na tom

-pokud chci já jít koupit eura do banky, zajímá mě EUR prodej (banka prodává!)

 1. zprostředkování leasingu
 2. poradenství – osobní bankéři (X V.I.P.klienti)
 3. pronájem bezpeč.schránek (anonymní) – depotní obchody
 4. svěřenecké fondy– banka nám na náš povel nakoupí cenné papíry, stará se o ně, vydělává, ale má z toho provizi
 5. svěřenecké služby– otázka dědictví (podmínky k vyplacení peněz,…)
 6. operace se směnkami- banka je vystavuje, akceptuje, bere do zástavy

-zákon šekový a směneční – 1930 Ženevská konvence –> ČR až od r.1950 = všude se akceptují (jen VB a USA vlastní zákony)

 1. devizové operace-banky provádí bezhot.pl.styk i v cizích měnách a nabízejí svým klientům možnost zajistit se proti kurzovým rizikům bank. devizovými deriváty-swapy, forwardy (obdoba futures), opce
 2. odborná školení-např.ve firmě
 3. poskytování franchisingových operací -koupím si hotový podnikatelský záměr-franchisu -např. chci si otevřít vlastní pobočku McDonaldu, nemůžu ho od základu změnit, řídim se danými pravidly, odvádim roční odvody, dle tabulek

 

PASIVNÍ

-vkladové operace -banka přijímá vklady od lidí (banka je v roli dlužníka)

-s těmi penězi banka pracuje–>vydělává na úrocích

-je třeba brát v úvahu časové období, po které ty peníze nebudeme potřebovat

-snaží se, aby to přineslo, co nejvíc

-rozdíl toho, co vydělá a co nám musí vyplatit, si nechá – úrok

-peníze ukládám podle toho:

 • na jak dlouho je mohu postrádat
 • Jak velký úrok, který z toho plyne, dostanu

 

 • běžný účet
  -netermínovaný vklad (můžeme kdykoli vybrat), není vhodný pro spoření ani na investování – ztrácí hodnotu
  -FO–>OP, poč.vklad X PO- OP, výpis z OR, koncesní či živn.list, počáteční vklad
  -potřebujeme podpisový vzor, chceme-li ještě někomu umožnit přístup, ALE ten člověk může dělat vše, kromě zrušení–>dispoziční právo
  -úročení 0,1 – 0,5%, největší likvidita (platbyschopnost)
  -co vše dělat s běžným účtem?
 • vklady, posílání peněz, následné vybírání
 • bezhotovostní platby, internetové bankovnictví
 • 2 příkazy:
  a) trvalý příkaz-konstantní částka, kterou jsme zadali a každý měsíc si je banka strhne, přeplatek se pak vrací
  b) inkaso – bance více důvěřujeme, strhává si jen to, co musí – např. účty za telefon -nejsou to konstantní částky, máme tam limit
 • platební karta může být:
  a) debetní– ne do mínusu
  b) kreditní–>můžeme jít do mínusu, ale jen do určitého rámce, který jsme si předtím sjednali v bance–>kontokorent-výše; + máme sjednanou dobu, kdy ho můžeme užívat (aktuálně +- 18% penále)
  -platební karta může být také:
  a)čipová – bez PINu, jen projedu
  b)embosovaná-hrubě vyražená data; čip je tam také (používají jí zastaralé terminály)

c)magnetická – mají magn.proužek – jen ty lepší karty (zlaté) – pípnou a chtěj jen podpis, kontrola dle OP

 • šekové knížky- dnes neobvyklé –>poprosim banku, vyplnim tam číslo účtu, šek komu, částka, podpisový vzor

 

 • vkladní knížky
  -musí být na jméno/heslo
  -možnost zaheslování-vinkulace –zmrazení urč.částky na účtu (jde s nimi i ručit)
  -dnes už celkem zastaralý produkt – většina je jich spících – lidé ani nevědí, že je maj, nebo neznaj heslo

  • bez výpovědní lhůty-podobné jako běžný účet, vybírám, kdy chci, ale lepší úročení (2,8%)
  • s výpovědní lhůtou-měsíc až 2 roky; čím delší, tím větší úročení, ale když:

a) vyberu dřív–>penalizace
b) výpověď 9/2011 na 2 roky–>9/2013! jinak to propadne a lhůta běží znova – nedostanu úrok
-proč penalizace, proč na peníze nemůžu šáhnout? –>banka s nimi počítá a nakládá, kazíme jim plány

 

 • účty termínovaných vkladů
  -většinou podúčet našich účtů – „peníze na dobu určitou“ – splatnost týden až rok–> čím déle, tím vyšší úrok
  -k penězům ale nemám přístup, nestaráme se; když porušíme, penalizace
  -obvykle po měsíci – znovu prodloužení,
  -abychom to nemuseli každý měsíc obnovovat, banka automaticky nabídne revolving-automatické opakování vkladu, dokud neřeknu ne (aspoň 2 dny předem!)

 

 • vkladové certifikáty
  -něco jako term.vklad; vystaví se na jméno nebo doručitele (kdokoli, jako dárek), na jak dlouho, data, podpis, úrok
  -ten, na koho je to napsáno, musí přijít; když zemře–>předmět dědictví
  -dostaneme papír A4, na kterém je to vše vytištěno
  -v příp.ztráty potřeba žádat o umoření certifikátu-vím-li číslo-OK  X v příp., že je na doručitele-to, když nás např. vykradou,může si to vzít kdokoli

 

 • bankovní obligace
  -dluhopisy; splatnost 5-15 let
  -může vydávat jen banka, potřebuje-li peníze –> mezi lidi, firmy, OB
  -úroky se vyplácí průběžně, na účet, a už jsou rovnou zdaněny 15% – bez starostí
  -výnos překryje inflaci

  • pevné úročení
  • proměnlivé-lepší, obvykle pohybují s inflací, ale záleží na hosp.procesu státu

-obligace mohou být obchodovatelné-můžeme je prodat na burze, výhodnější  X neobchodovatelné

 

 • devizové účty
  -jako běžný účet, akorát v cizí měně

 

 • stavební spoření
  -dřív velmi výhodné – byla na ně státní podpora – při min.spoření 18 000Kč ročně  –> 25% nám stát přidal, klesá to, pak 15%..
  -na rodné číslo–>každý jen 1 – od stáří 6 týdnů
  -investice min. na 5 let, vkládáme 100-1500,- měsíčně, po 5 letech to můžeme využít – ale s tím, že min.tu částku, kterou jsme dostali od státu, musíme využít na bydlení, nemovitost,rekonstrukci..

-můžeme dále čerpat úvěr v max.výši 1,5 násobek spoření

-je úročené 3% – pokrývá inflaci

 

 AKTIVNÍ

=úvěry – půjčky –>my jsme dlužníci – banka na tom nejvíce vydělává

-podle toho, na jak dlouho: a) krátkodobé (do 1 roku) b) střednědobé (do 5 let) c) dlouhodobé (10 let, občané až 30)

-podle toho, komu je poskytujeme:

 • podnikatelské
  -na rozjezd, materiál, zásoby, investice nebo tzv. překlenovací úvěry na sezónní výkyvy…
  -nesmím si půjčit na mzdy–>signál bankrotu
 • úvěry pro občany
 • krátkodobé-do 1 roku; TV X  podn.-sezónní výkyvy
 • střednědobě-do 5 let; auto, dovolená X podn.-stroje,…
 • dlouhodobé-do 30 let; hypotéka X těžko podnikatel dostane, max.10let na rozvoj podnikání
  • mezibankovní úvěry
   -banky si půjčují mezi sebou, na cenné papíry, investice,…
  • úvěry obcím a městům
   -obecně špatná plat.morálka, nedodrží splatnost; musí něčím ručit (obec.majetkem-nemocnice, školy,…-) nesmí památkou

-musí to schválit celé zastupitelstvo + podepisuje to statutární orgán

 

-vyvoleným V.I.P. klientům–>neúčelový úvěr–>banka se na nic neptá, otevřená úvěr.linka

 

 • zvláštní úvěry:
 • Kontokorent – přídavný účet ke kreditní kartě, odkud lze čerpat do minusu
 • Eskontní -slouží k nákupu krátkodobých cenných papírů před dnem splatnosti
 • Lombardní – úvěr krytý movitou věcí
 • Hypotéky – dlouhodobý úvěr na bydlení
  -pouze pro FO; na bydlení, rekonstrukci (nově i na investice) – min.částka 300tisíc
  -je kryté nemovitostí, třeba i tou, kterou právě stavíme
  -někdy musíme mít nějaký základ domu, když např. potřebuji 12 mil., banka mi dá 2 mil., ty musím „prostavit“, pak si to zkontroluje a když vše ok, dá nám další peníze
  -max. na 30 let, ale na konci splácení musím být v produktivním věku, abychom byli zdraví + zdrav.zprávu (pro staré lidi je povinné uzavření zdrav.pojsitky)
  -vysoké úroky! (na 20 let – až +70%, 30let i více než o 100%víc) – faktury propláceny bezhotovostně (velké sumy)
 • -je možná fixace úroku: a) 1 rok b) 3 roky c) 5 let (vybíráme si), až 10let – na konci období můžu splatit či vložit mimoř.splátku
  –>banka v zafix.obd.nemůže měnit naše úroky
  -banky nejsou rády, když splatíme dřív, protože by přišly o spoustu peněz (na úrocích)–>penalizace
  -v úrok.smlouvě jsou napsány sankce, když se zpozdíme v platbě
  -když jsme dlouhodobě nemocní–>zavoláme, jde to zastavit (+ sankce ale) – platí to za nás pojišťovna(pokud ovšem máme sjednané pojištění proti neschopnosti splácet)
  -když vidíme, že to nezvládneme splatit, můžeme si nechat odložit splátky nebo nechat prodloužit hypotéky se stejným úrokem, nebo prodat nemovitost za tržní cenu zatíženou hypotékou

-výhody: můžu to předčasně splatit, nízké splátky při dlouhodobé hypotéce X nevýhody: vysoké sankce při nesplácení, banky na tom hodně vydělaj, případné zastavení nemovitosti

Vs. Úvěr na stavební spoření: + garance úroku (3,5%), státní podpora (10%), nemusíme zastavovat nemovitost, min.penále X nedostaneme to na velkou částku – spíš na úpravy, rekonstrukce

 

INTERVENCE – v okamžiku nízkého kurzu

– CB může koruny zkupovat—> snižuje dostupnost volných korun

– kurz je donucen se zvýšit

– funguje i obráceně

 

-úvěrový proces-

1) úvodní schůzka se zákazníkem

-hodnotí se bonita(=platbyschopnost) klienta

-písemně vypracovaná žádost, kterou musíme zpracovat a přinést ji; kolik chceme půjčit, na co, na jak dlouho, kdy chceme začít čerpat úvěr, čím budeme ručit, jak se splátkami, odklad při zakládání podn., přednesu podnikatelský záměr – plán,jak si to představuju, proč vlastně já,…

-výpis z TR, účetnictví, soupis majetku náš/firmy + jako podn.daňové přiznání a potvrzení o výši příjmu

-společně si to projdeme

 

2) –>info z 1)–>úvěrová analýza

–>úvěrové oddělení; dělá se úvěr.analýza na základě 6C:

 • Can we? -zda-li na to, co chceme nám banka může vůbec půjčit
 • Character -PO–>banka si ho zadá to registru dlužníků; dlužil-li někdy někde něco, ukáže se jim to–>jsme nedůvěryhodní
 • Capacity -výše našich příjmů, zda-li jsme schopní splácet
 • Capital -jmění zákazníka; dům, sídlo,…
 • Conditions -podmínky za doby nejistoty na trhu, jestli tj.reálné, vědí, co trh chce (krize, inflace, změny v zákonech..)
 • Collateral -způsob jištění; čím budeme ručit:
  1. nemovitostí
   -výpis z katastru, souhlas všech vlastníků, doklad o pojištění + kupní smlouva či jiný doklad o vlastnictví–>zástavní právo na nem., v katastru „patří OB do roku 2013“–>nikdo jiný s tím nic nezmůže
  2. movitými věcmi
   -obrazy, šperky, známky,…–>odhad soudn.znalce; akceptuje-li to banka, jde to k ní, my k tomu nemám přístup (většinou v sejfech,…)
  3. ručitel
   -někdo z rodiny, ale moc časté to není
  4. bankovní záruka
   -nejvyšší záruka; jsme-li supr klienti a oni nám věří
   -v době krize se nevyužívá
  5. CESE= postoupení pohledávky
   -A chce 20mil., B dluží 50 mil Áčku–>řeknu to bance–>OK, ale musíš to mít sepsané–>B oznámíme,že nedluží A.,ale bance
  6. vinkulace vkladu =zmrazení určité částky, se kterou nelze hýbat

 

-o výsledku analýzy dostanu písem.zprávu, zda-li bylo či nebylo schváleno

 • ne–>důvod!
 • ano–>3)

 

3) uzavření úvěrové smlouvy

-můžeme si smlouvu domů odnést a v klidu pročíst

-co vše ve smlouvě?

-identifikace obou stran

-vše o úvěru – výše úvěru, datum poč.a konce, na co ten úvěr je, úrok.sazby..

-účel úvěru :

 • provozní
 • ú.na nákup materiálu-jen na materiál!
 • otevřená úvěr.linka-na cokoli

-splátk.kalendář + perioda – jak často

-způsob úhrady splátek

-způsob zajištění úvěru-čím ručím

zahrnuje i otázku, co dělat v případě, že nesplácím? -zda hned upomínku, kdy zástavní právo..

-také obsahuje naše práva a povinnosti- např. každý měsíc musíme předložit info o účetnictí, nebo roční aktualizace plánu)

-datum, podpisy

 

4) kontrola dodržování podmínek úvěr.smlouvy

-kontrola, zda plníme to, co jsme si uvedli ve smlouvě jako naše povinnosti – např. předkládat..

-když neuhradíme splátku ve lhůtě= průšvihář, jsme pod dohledem, přejdem mezi neplatiče –> upomínka,  a dokud nedoplatíme, nečerpáme úvěr nebo dostaneme sankci – např. „3 splátky předčasně, protože jste teď nesplácel“, můžou to udělat, ale! mají-li to ve smlouvě

-příčiny problému nesplácení-

 • chyba na straně banky
  -špatně nás odhadli – měli odhalit, že na to nemáme; stejně nám ale nic neodpustí
 • chyba na straně zákazníka
  -jsme slabá firma, špatný marketing, management, nadhodnoc.příjmy, ztráta konkurenceschopnosti, odklon zákazníků, bankrot?
 • vnější podmínky -krize, konkurence, DPH, nestabilní měna, clo,…

 

-OB hojně zakládány v 90.letech –> snadné půjčky –>hodně lidí neplatilo –> krachy bank

-od r.1994 banky povinně musí provést klasifikaci pohledávek do 5 skupin:

1) standardní-vše běží bez problémů – jsme důvěryhodní

2) sledované-vždy zaplatíme, ale občas i s upomínkou

3) nestandardní-banka nevěří, že to dotáhneme dokonale, snaží se navrhnout alternativu, občas hrozí zástavní právo, ale vždy splaceno

4) pochybné-banka ví, že během chvíle přestaneme platit–>zást.právo, banka je v klidu, něco jsme zaplatili a právě díky zást.právu si to doplatí – stačili jsme jim splatit ty úroky – neprodělali

5) ztrátové-neutáhli jsme to, děláme mrtvého brouka, banka ví, že se jí to celé nevrátí; spočítá si fyz.úrok a chtějí, aby se vrátilo aspoň to, co jsme si půjčili – prodělá, nikdy to nedostane zpět – zástavní právo – ani tehdy