Evropa, jižní státy

Země jižní Evropy

Itálie- Řím
Španělsko- Madrid
Portugalsko- Lisabon
Řecko- Atény Vatikán- Citta Del Vaticano
San Marino- San Marino
Malta- Valleta
Andorra- Andorra la Vella

Vymezení
– Oblast středomoří, Pyrenejského + Řecko na Balkánském poloostrově a Apeninského poloostrova
– Pyrenejský poloostrov, Baleáry, Sardinie, Apeninský poloostrov, Sicílie, Malta, jih Balkánu, Peloponéské ostrovy, Egejské moře, Africké a Kanárské ostrovy (součást Španělska), Madeira a Azovské ostrovy (Portugalsko)
– Nejjižnější část pevniny: mys Punta Marrogui- Pyrenejský poloostrov (35° s. š.)
– Absolutně krajní bod: ostrov Kypr

Podnebí
– Subtropický podnebný pás (horká suchá léta, mírné deštivé zimy), typické pro středomoří
– Vegetace středomořského typu, typické jsou macchie, olivy korkový dub, pomeranče, mandle, aloe, opuncie
– Pšenice kukuřice, rýže (Pádská nížina), vinná réva, slunečnice, tabák, melouny, granátová jablka
– Mimozemědělské: oleandr, túje, cypřiše, pinie, borovice, bobkový list
– Severní Itálie- mírně vysokohorské podnebí
– Se severní Afriky- teplé větry ze Sahary
– Khamsin- horský vítr, velmi vysoké teploty až 40°C- vznícení porostu
– Scirocco- z Tuniska, velmi jemný saharský písek do Evropy, „krvavý déšť“- červené zbarvení na listech

Povrch
– Nejmladší část Evropy, Alpínsko- Himalájské vrásnění, Třetihorní pohoří- Pyreneje, Apeniny, Pindos)
– Leží na kontaktu Euroasijské a Africké litosférické desky- seismická neklidnost (časté zemětřesení, aktivní sopky- Vesuv, Etna, Stromboli)- Africká z jihu tlačí na Euroasijskou- ta se otáčí ve směru hodinových ručiček)
– Vlivem podsouvání- vyvrhnutí usazenin moře (mramor)
– Hornatý terén- nížiny: Pádská nížina (Itálie), při pobřeží řek Ebro, Douro, Tejo, Guadiana, Guadalquivir
– Řeky mají většinou typ vádí, nejsou energeticky využívané

Historie
– Itálie a Řecko- území antiky
– Základy evropské civilizace- filosofie, důraz na jedince, občanské právo, věda, písmo)
– Antické památky- Akropolis Ahény, Knóssos na Krétě, Delfy, Amfiteárty a Akvadukty
– Oblast zachytila pozdě nástup novodobých změn, spíše neefektivní formy hospodářství, politická nejednotnost (Itálie), osmanská nadvláda (Řecko)
– V 19. Století se pouze Severní Itálie začlenila do průmyslové revoluce
– Změny začaly v 2. Polovině 20. Století

Obyvatelstvo
– Románské jazyky- italština, španělština, portugalština, katalánština
– Jednoznačné katolictví, papežský stát- Vatikán, v Řecku- pravoslavné křesťanství

Ekonomika
– Zemědělství stále důležitou roli, zaměřené spíše na export (olivy, olej, citrusy)
– Průmysl- potravinářský, textilní,
– Cestovní ruch- u malých států většina příjmů
– Vyspělé státy s vysokou životní úrovní
– Region znevýhodňuje absence energetických surovin, musí se dovážet

Itálie
– Hlavní město: Řím
– Rozloha: 300 000 km2
– Počet obyvatel: 58 milionů
– Nejvyspělejší stát oblasti (G7, OECD, NATO, terciér,
kvartér, jaderná energie)
– Parlamentní republika

Povrch
– Sever- ohraničena obloukem Alp
– Apeniny se táhnou celým státem- rozdělují na V a Z pobřeží
– Tibera- leží Řím
– Ostrovy: Sicílie, Sardinie

Obyvatelstvo:
– Nejvíce obyvatel v Pádské Nížině
– Římští katolíci- výrazně věřící
– Na prvním místě je rodina, donedávna nemožný rozvod
– Italština

Města
– Florencie, Benátky, Neapol, Palermo, Janov, Terst (přístav)

Hospodářství
– Tržní ekonomika, 1. svět
– Značný rozdíl mezi S a J
– Sever- vyspělý, průmyslová oblast (Milán, Turín), strojírenský průmysl (Fiat, Ferrari, Alfa Romeo), oděvní průmysl (Gucci, Prada, Armani), chemický průmysl, lyžařská střediska, v létě jezera
– Jih- zemědělský (agrární)+ turistický, antické a renesanční památky, důležitý potravinářský průmysl (Italská kuchyně)
– Pádská nížina- rýže
– Námořní obchod, doprava- Benátky, Janov
– Mají k dispozici všechno

Španělsko
– Hlavní město: Madrid
– Počet obyvatel: 45 milionů
– Rozloha: 500 000 km2
– Konstituční monarchie, království (2014- Král Filip)
– Stát 1. Světa (ale méně vyspělý v rámci EU)

Podnebí
– Subtropické klima
– Jih- suchá horká léta, typická léta
– Směrem do vnitrozemí vnitrozemské klima
– Severozápad- vliv golfského proudu- vlhké klima
– Pohoří- uprostřed vnitrozemské klima
– Madrid- velké teplotní výkyvy

Povrch
– Pyrenejský poloostrov je ze všech stran obklopen pohořím
– Vnitrozemí- náhorní plošina Meseta, z níž na severu vystupuje Pyrenejské pohoří a Kantaberské pohoří, na jihu- Sierra Nevada
– Enklávy- Ceuta a Melila- na území Maroka
– Kanárské ostrovy (nejvyšší hora Pice de Teide), Baleáry (Mallorca, Menorca, Ibiza)
– Řeka Ebro ústí do Středozemního moře Ekonomika
– Po hospodářské krizi se obnovuje pomaleji
– Automobilový průmysl (Seat), lodě
– Na severu- těžební, hutnický a energetický průmysl
– Zásoby rtuti a barevných kovů
– Dominuje subtropické zemědělství- pěstování oliv, subtropického ovoce a zeleniny, korkový dub, vinná réva, typické citrusy
– Cestovní ruch (Costa Brava, Kanáry, Mallorca, Andalusie- arabská kultura)
– Příjmy z cestovního ruchu- v roce 2005 přesáhly 48 mld. USD
– Města: Valencie, Barcelona, Sevilla
– Corrida= býčí zápasy

Obyvatelstvo
– Mnohonárodnostní
– Menšiny Katalánců, Basků (způsobují národnostní problémy)

Portugalsko
– Hlavní město: Lisabon
– Rozloha: 90 000 km2
– Počet obyvatel: 11 milionů
– Republika
– Stát rozlohou i obyvatelstvem srovnatelný s Českem

Povrch
– Souostroví Azory a Madeira
– Špičky vulkanických oblouků- Makronesie (Madeira, Kanáry, Jestřábí ostrovy)
– Rozmanitý povrch- údolí, pánve, roviny, horské útvary, žádné velehory
– Řeka Minho (Portugalská a Španělská hranice), Douro, Tejo, Guadiana
– Nejvyšší bod- Hora Torre (1991 m), pohoří Serra da Estrela

Podnebí
– Na Západě- Atlantik, přímořské vlhké klima, ovlivněno Golfským proudem
– Madeira ovlivněna Kanárským proudem
– Zbytek- subtropické oblasti, pohoří- horské klima
– Směrem do vnitrozemí srážek ubývá

Průmysl
– Ekonomicky nejslabší článek EU
– Typický rybolov- sardinky
– Dovozce obilovin
– 1. Světový producent korku
– Fíky, zelenina, vinná réva (Portské víno, víno Madeira)
– Textilní, potravinářský, strojírenský a těžko zpracovatelný průmysl
– Energie z tepelných elektráren
– Ložiska černého uhlí, rud wolframu, manganu, železa

Doprava
– Síť silnic pokrývá většinu země a stále se zvyšuje
– Železnice nejsou tak elektrifikované
– Rybolov- vodní doprava (nákladní)
– Letecká- ostrovní oblasti
– Trajekt na Gibraltaru

Obyvatelstvo
– Průměrná délka života (72 muži, 79 ženy)
– 90% obyvatelstva vyznává, římskokatolické, protestanti, muslimové, i židi,
– Gramotnost 89,6%

Řecko
– Hlavní město: Atény
– Rozloha: 131 000 km2
– Počet obyvatel: 11 milionů
– Monarchická minulost, nyní parlamentní
republika

Povrch
– Na jihu Balkánského poloostrova
– Hornaté pobřeží
– Nejvyšší hora- Olymp
– Cca 3000 ostrovů v Egejském a Jónském moři

Podnebí
– Vlhké subtropy
– Léta od června do září
– Sever ovlivněn Bórou (z Uherské nížiny, suchý studený vítr, z pevniny na moře, přináší i sněhové srážky)
– Nejvyšší teploty na Krétě- vítr ze Sahary, samovolné požáry, teplota až 40°C

Obyvatelstvo
– Homogenní obyvatelstvo
– Jazyk: Řečtina
Ortodoxní náboženství Hospodářství

– Hospodářská krize vyvolala sociální nepokoje i politickou nestabilitu (v roce 2012 hrozil odchod Řecka z Eurozóny)
– Podobné Portugalsku, dlouho na chvostu EU
– Služby v rámci cestovního ruchu
– Letní turistika
– Zemědělství: produkce, vína, olivového oleje, tabáku, citrusů
– Rýže, bavlník, brambory
– Chov ovcí a skotu
– Potravinářský a textilní průmysl (Athény, Soluň)
– Nejlevnější obchodní loďstvo na světě
– Důležité jsou příjmy z cestovního ruchu (13 mld. USD v roce 2005)
– Těží se hnědé uhlí a bauxit
– Surovinové zdroje mají pouze místní význam