Gonozomální dědičnost

GONOZOMÁLNÍ DĚDIČNOST = dědičnost na gonozomech – pohlavních chromozomech

genetické určení pohlaví, znaky vázané na pohlaví

GENETICKÉ  URČENÍ POHLAVÍ

 • Pohlaví je dáno kombinací pohlavních chromozomů = gonozomů (X,Y) můžeme určit 4 typy pohlaví.
 • X – je větší submetacentrický. Y – je menší spíše metacentrický.
 • Oba chromozomy mají ale stejné koncové pseudoautozomální oblasti. V těchto místech se X a Y spolu párují při prvním meiotickém dělení a může zde dojít ke crossing-overu.
 • Y má nejméně genů 78, a spoustu nekódujících sekvencí DNA. Většina genů leží v pseudoautozomální oblasti.
 • Význam má gen SRY, který leží mimo. Během vývoje embrya způsobí přeměnu nezralých gonád na varlata a ty začnou produkovat testosteron. Pokud není SRY přítomen, vyvíjí se vaječníky.
 • Muži jsou heterogametní XY (mají různý pár gonozomů), ženy jsou homogametní XX

 

DROZOFILA – savčí typ

samičí pohlaví AA XX – homogametní

samčí pohlaví AA XY – heterogametní

savci, hmyz, některé ryby, plazi a dvoudomé rostliny

Nositelem pohlaví je vždy sameček. Vznikají 2 typy spermií. Vajíčka vždy jednoho typu. U člověka je chromozom Y nejmenší a má malý význam.

 

ABRAXAS – ptačí typ

samice AA ZW – heterogametní

samec AA ZZ – homogametní

ptáci, motýli, některé ryby, obojživelníci a rostliny

Nositelem pohlaví je samička, vzniká 1 typ spermií a 2 typy vajíček

 

PROTENOR

samice AA XX – homogametní

samec AA X – heterogametní

mnoho druhů hmyzu

 

HAPLO-DIPLOIDIE

samice AA – diploidní

samec A – haploidní

blanokřídlý hmyz, vosy, mravenci

 

Pohlaví se určuje na 5 úrovních: I. genetická – dáno přítomností gonozomů

 1. gonádová – přítomnost pohlavních žláz

                                                     III. genitální – přítomnost pohlavních orgánů

 1. somatická – tělní stavba
 2. psychosociální – projevy (žena vaří, muž sleduje hokej)

 

Vady na pohlavních chromozomech: AA X – turnerův syndrom

AA XXY- klineferterův syndrom

AA XXX – super žena

AA XYY – super muž

 

 

Embryo 6 týdnů je bisexuální má wolfovu i mulerovu chodbu – nedá se ještě určit výsledné pohlaví

Intersexdojde k vývinu ženských i mužských pohlavních orgánů, nejsou ale plně vyvinuté.

 

Barrovo tělískopokud se v karyotypu nachází 2 chromozomy X, dochází v průběhu vývoje k inaktivaci jednoho z nich. Pozorujeme jako zrnko silně zbarveného chromatinu = sex chromatin.

Normální muži a ženy postižené Turnerovým syndromem mají ve svém karyotypu pouze jeden chromozom X a Barrovo tělísko nevytvářejí. Naopak muži s Klinefelterovým syndromem a normální ženy mají 2 X a jedno je tedy Barrovým tělískem.

 

Dědičnost genů v homologních (stejných) částech pohlavních chromozomů se řídí podobnými pravidly jako dědičnost u autozomů –  Mendelovými zákony dědičnosti.

Avšak v heterologních částech jsou různé odchylky =dědičnost pohlavně vázaná.

 

DĚDIČNOST  POHLAVNĚ  VÁZANÁ = GONOZOMÁLNÍ DĚDIČNOST

Dědičnost znaků vázaných na pohlaví, jsou to geny na heterologním úseku gonozomů. Hlavně chyby na chromozomu X. Nejčastěji se jedná o gonozomálně recesivní dědičnost. Z toho vyplývá, že recesivní znak se u žen většinou neprojeví, neboť je kompenzován dominantní alelou na druhém chromozomu X. Proto bývají ženy zdravými přenašečkami a muži jsou postiženi (chromozom Y neobsahuje stejné oblasti genů jako X).

Toto výrazně odlišuje GR choroby od AD a AR chorob, kde bývají stejně postiženy ženy i muži.

 

Geny v heterologní části ch. X

U jedince typu XY se projeví fenotypově mnohem více než u XX = dědičnost křížem.

 • Jedna z nejčastějších chorob je syndrom fragilního chromozomu X – projevuje s mentální retardací – pozoruje se u chromozomů X jako nebarvitelný úsek (zlomený, křehký = fragilní).
 • daltonismus (barvoslepost) – nerozliší červenou a zelenou barvu, obě vnímá jako šedou.
 • Je zde gen způsobující hemofilii – porucha srážlivosti krve (muži nakažení, ženy přenašečky), nevytváří se srážlivý faktor.
 • dyslazie (chybění potních žlázek)

 

 

Existují i gonozomálně dominantní choroby – příslušná alela se projeví u žen, neboť stačí aby byla přítomna jen na jednom chromozomu X.

 

Geny v heterologní části ch. Y: projeví se pouze u jedince, který nese chromozom Y = přímá dědičnost = holoandrická – dědí se pouze v mužské linii, u člověka se vzhledem k malému počtu genů na Y prakticky nevyskytuje.

 

 

DĚDIČNOST  POHLAVÍM  OVLIVNĚNÁ – OVLÁDANÁ

Geny leží na autozomech, ale jejich projev je vázán na přítomnost pohlavních chromozomů.

Sekundární pohlavní znaky, paroží u jelenů a srnců

Předčasná plešatost – plešatost u mužů je ovlivněna dominantní alelou P, pokud má muž kombinaci PP,Pp

– bude předčasně plešatět. Muž pp bude vlasatý. U žen nastává plešatost jen

v případě, že jsou PP. Ženy s Pp, pp jsou vlasaté.

 

MIMOJADERNÁ  DĚDIČNOST

Jádro není jediným nositelem genetické informace v eukaryotické buňce. Jsou tu i mitochondrie a rostlinné chloroplasty. Tyto buněčné struktury získala v minulosti eukaryotická buňka procesem zvaným endosymbióza.

                                                      mitochondrie – do eu. buňky vcestovala bakterie

                                                      chloroplasty (plastidy) – vcestovala sinice

 

 • Mají vlastní kružnicovou molekulu mtDNA,
 • Mají vlastní aparát pro tvorbu bílkovin – ribozómy.
 • Na rozdíl od ostatních buněčných struktur, které v buňce vznikají nově, se tyto dvě organely rozmnožují dělením → semiautonomní organely.
 • Mají dvě membrány – vnitřní patřila bakterii, vnější je obdobou CM.
 • Nová buňka získává veškerou mimojadernou dědičnost od mateřské gamety (samčí gemeta předává pouze své jádro) – pouze z mateřských jedinců na potomstvo = matroklinita, maternální nebo matrilineární dědičnost.
 • mtDNA neobsahuje tolik genů (37) jako jaderná DNA (30 – 40 tis.). Proto musí být některé procesy tvorby enzymů řízeny z buněčného jádra přes endoplazmatické retikulum a Golgiho aparát. Exprese genů mtDNA a cpDNA je řízená jadernými geny – mají tedy mezi sebou úzký vztah.

 

 • Využívá se při panašování listů – s poruchou chlorofylu – (vzniká barevný vzor) jsou světlejší, skvrnité barevně – často pěstované jako okrasné. Rostlina obsahuje i defektní chloroplasty, kde neprobíhá fotosyntéza.

 

 • Přenesením pylu ze zelené rostliny na panašovanou má většina potomstva panašované listy po mateřské rostlině. Naopak pyl z panašované na zelenou – vznik pouze zelených rostlin.

 

 • U člověka se choroba přenáší z matky na všechny potomky, pokud má otec špatný znak v mtDNA, jeho potomci jsou zdraví. – Leberova hereditární neuropatie optického nervu – pacienti se natodí zdraví, ale mezi 12. – 30. rokem ztrácí zrak. Atrofie zrakového nervu, která vede ke slepotě.
 • Poruchy nervové a srdeční soustavy – epilepsie, encefalomyopatie.

Předpokládá se, že mutace mtDNA genů se podílejí i na vzniku Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.