Kroužkovci a klepítkatci

kmen  KROUŽKOVCI

Znaky: 1. Rovnoměrné článkování těla.

 1. Coelom.

Tělo: skládá se z různého počtu článků, které se většinou neliší. Tělo je kryto pružnou proteinovou

kutikulou (mohou být štětiny).

Svaly jsou uspořádány do kožně svalového vaku – peristaltický pohyb.

Coelom je v podobě párových váčků v každém článku jeden pár – je oporou těla = hydroskelet.

 

TS: rozdělená do částí, hltan, žvýkací žaludek.

VS: metanefridie – obrvené nálevky ústící do coelomu a druhou stranou ven z těla (u larev protonefridie).

DS: dýchací orgány v závislosti na prostředí (voda, souš).

CS: je uzavřená, pomocí vlásečnic, trubicovitá hřbetní céva – funguje jako srdce a pumpuje krev do

hlavové části, břišní céva.

NS: žebříčková – jen u nejpůvodnějších druhů.

provazcovitá – v hlavové části jsou ganglia = uzliny, ze kterých na břišní části vybíhají nervové

provazce, má podélné spojky = komisury a příčné spojky = konektivy.

SMYSLY: mechanoreceptory a chemoreceptory, jednoduché zrakové org. u dravých druhů.

Rozmn.: většinou hermafroditi, obrvená plovoucí larva trochofora, nepohlavně dělením a regenerací.

 

třída  MNOHOŠTĚTINATCI

 

Tělo: končetiny parapodia umožňující kráčení a plavání – laloky se štětinami. Parapodia na hřbetní a břišní

straně slouží k dýchání jako žábry – jsou prokrvené.

Dravé druhy mají chitinózní hákovité čelisti.

NS: žebříčkovitá, u dravých zrakové orgány – vnímají intenzitu i směr světla.

ROZMN.: jsou gonochoristé, larva trochofora.

Ekologie: moře a někteří sladkovodní.

               

Nereidka – dravec dna moří a korálových útesů.

Pískovník – dna moří, chodby z písku v přílivové zóně.

Kostižerky – živí se na kostrách uhynulých velryb.

Rournatec – ukrytý v pružné schránce, vysunuje barevné zpeřené tykadlovité výběžky k přihánění potravy.

 

 • OPASKOVCI

třída  MÁLOŠTĚTINATCI

 

 • Nemají parapodia, jen stětinky.

Potravu rozmělňují žvýkacím žaludkem, dýchají celým povrchem těla.

 

ROZMN.: jsou to hermafroditi. U dospělců vzniká opasek (u pijavek jen při rozmnožování).

Nejdříve si dva jedinci vymění spermie. Do opasku se dostávají neoplozená vajíčka a ten se

posouvá směrem k hlavovému konci, kde jsou vajíčka oplozena spermiemi, pak se svlíkne a

vzniká tuhý kokon s oplozenými vajíčky. Z něj se líhnou mladí jedinci zatím bez opasku.

 

Ekologie: půda a sladká voda, živí se organickou hmotou i mikroorganizmy.

 

Žížala obecná-  rozklad organické hmoty, ovlivňuje cyklus živin v půdě, provzdušňují půdu.

Nítěnky – drobné, jsou zahrabané v půdě, narůžovělé, jako krmivo pro rybky.

Roupice – jsou bíle, složka edafonu, drobné dírky v zemi.

Žížala podhorská – coelom světélkuje.

Štětinovka – je to krev sající ektoparazit lososovitých.

 

třída  PIJAVICE

 

Podobné znaky s máloštětinatci: Dýchají celým povrchem těla, opasek, hermafroditi, bez larvy.

Vnitřní článkování těla neodpovídá vnější segmentaci.

Živí se jako predátoři nebo ektoparazité – mohou mít 1-2 přísavky.

 

CHOBOTNATKY  ústní přísavkou vychlipují svalnatý hltan.

                                 Chobotnatka rybí – ektoparazit, saje na pokožce ryb 4cm.

 

ČELISTNATKYv ústech 3 ozubené kutikulární čelisti.

                             Pijavka lékařská – pruhy na hřbetě, saje krev, hirudin – látka proti srážení krve.

                             Pijavka koňská – nesaje krev je dravá.

 

HLTANOVKY tři svalnaté lišty k drcení potravy.

                           Hltanovka – predátor.

 

POTOČNICE žijí na krunýři sladkovodních raků.

kmen  ČLENOVCI

 

Druhově nejpočetnější kmen. Charakteristickým rysem jsou článkované končetiny.

Tělo: Kutikula – umožňuje ochranu těla a regulaci vypařování + vnější kostra exoskelet pro úpon svalů.

Tělní pokryv je pravidelně svlékán = svlečka.

CS: je otevřená mají krvomízu (hemolymfa)

TS: má 3 části je trubicovitá

VS: 1.metanefridiálního typu-coxalní, maxilární, antenální žlázy

 1. malpighiho trubice
 2. nefrocyty

DS: vzdušnice, vzdušnicové plíce, plicní vaky, krevní žábry, tracheální žábry

NS: uzlinová

Smysly: 4 jednoduchá očka a pár složených očí z omatidií (mozaikovité vidění), hmatové brvy, čichové

receptory, sluchový orgán

Rozmn: gonochoristé, častá partenogeneze, rozmanitá larvální stádia i s kuklou

Ekologie: jsou všude i ve vzduchu

 

1.podkmen  KLEPÍTKATCI

Tělo je členěno na hlavohruď se 6 páry končetin (1. přeměněn na klepítka) a zadeček.

 

třída PAVOUKOVCI

Rozlišovací znaky:

1.zadeček bez končetin – s plicními vaky a snovacími bradavkami

 1. klepítka 1.pár k., makadla 2.p.
 2. čtyři páry kráčivých končetin
 3. jednoduchá očka

 

DS: plicní vaky, vzdušnice

Rozmn.: gonochoristé s přímým vývojem

Ekologie: většina je suchozemských- predátoři

 

 1. ŠTÍŘI – suché biotopy, klepítka malé-na zpracování kořisti, makadla velké s klepety-uchopování kořisti, na hrudi 4 páry kráčivých končetin, zadeček zakončen hrotem s jedovou žlázou– jed štírů má neurotoxický účinek- používá ho k obraně než k lovu. Hodně druhů je živorodých a pečují o potomstvo-samice je nosí na hřbetě, v ČR 1 druh zavlečen u Slapské přehrady,dnes asi vyhuben-štír kýlnatý do 4cm

                        štír středomořský- největší evropský druh až 7 cm, bodnutí není životu nebezpečné

veleštír obrovský- až 18cm, tropická západní Afrika, slabě jedovatý

štír tlustorepý- patří mezi nejjedovatější štíry, S.Afrika

 

 1. ŠTÍRCI- na malých klepítkách jsou snovací žlázky, makadla jsou velké klepítkaté s jedovou žlázou

žijí v půdě, opadance, pod kůrou i synantropně; živí se drobnými roztoči a členovci, max do 7mm

štírek obecný-kosmopolitní pod kůrou do 4mm, štírek knihovní

 

 1. SEKÁČI – zadeček široce přisedá na hlavohruď, makadla dlouhé, bez jedových žláz a pavučin, velmi dlouhé kráčivé končetiny, autotomie- odhození nohy při nebezpečí-hýbe se-zmatení predátora, vzdušnice, opadanka, pod kůrou, synantropně sekáč domácí

 

 1. PAVOUCI – krátké makadla– u samců upraveny pro přenos spermií, klepítka s jedovou žlázou,

zadeček na stopce se snovacími bradavkami. Pavoučí vlákno je nejpevnějším materiálem na světě. Druhy pavouků mají charakteristické sítě: křižáci a pokoutníci k lovení letícího hmyzu, sklípkani-úkryt, běžník- vznášivý let, slíďák– tvorba kokonu

TS: mimotělní trávení, do kořisti vstříknou trávicí látky a pak nasávají

DS: plicní vaky

 1. a) SKLÍPKOŠÍnejprimitivnější JV Asie, podzemní nory s padacími dvířky, jedovatí sklípkoš
 1. b) SKLÍPKANÍ- až 8cm, jedovatí, netkají sítě-obalují kokon, nepřesné označení-tarantule, na zadečku jsou žahavé chloupky k obraně. U nás je sklípkánek-do 26mm, sklípkan
 1. c) DVOUPLICNÍ- většina pavouků

křižák obecný-nápadná kresba na velkém zadečku, dělají 2D sítě a sedí uprostřed pouze v noci

pokoutník domácí-rohovité sítě s důlkem, rychlí, synantropní

vodouch stříbřitý-jediný trvale vodní pavouk, mírný pás i u nás, ve stojatých vodách, vynoří zadeček ven

                         a  pomocí chloupků se mu zachytí vzduchová bublina, kterou umístí pod pavučinu ve vodě.

slíďák –samice nosí kokon připevněný ke snovacím bradavkám

běžník- velký zploštělý zadeček a protáhlé končetiny k lapání, vyčkává v květech

skákavka- dobře vidí, krátké tělo a končetiny, skáčou

 

 1. ROZTOČIjsou to dravci, paraziti i fytofágové, klepítka a makadla pozměněny podle výživy, kosmopolitní rozšíření

klíště obecné-krev sající přenašeči viróz a bakterií, krev sají samice a larvy, borelióza, encefalitida

kleštík včelí-saje hemolymfu dospělých a larev včel, škůdce zavlečený z Indie

sametka rudá-až 4mm hojný půdní roztoč, dospělci požírají vajíčka hmyzu

sladokaz moučný-žije v mouce a moučných výrobcích, ochranou je naprosté sucho

zákožka svrabová- vyžírá chodbičky v pokožce lidí, svrab- zanedbaná hygiena, 0,6mm