Měkkýši

 

Rozlišovací znaky: 1. Pravá tělní dutina = coelom.

 1. Otevřená cévní soustava.
 2. Tělo rozděleno na hlavu, útrobní vak a nohu.

Tělo:  Hlava – je smyslovým centrem, pouze u mlžů chybí.

Noha – pohybový orgán, s kožně-svalovým vakem, žlaznaté buňky vylučují sliz – usnadněné lezení.

Útrobní vak – obsahuje vnitřní orgány a specializované svaly – zatahovač a svěrače.

Je kryt kožním záhybem = plášť, pod ním je plášťová dutina.

                                 Pokožka pláště vylučuje vápenatou schránku –  tři vrstvy periostrakum (barevná),

ostrakum (vápenaté sloupečky), hypostrakum (perleť).

NS: mozková zauzlina, nervový prstenec kolem trávicí trubice + 4 nervové pruhy.

Smysly:  oči – pohárkové, komorové – hlavonožci,  statocysty – orientace v prostoru, osfrádia –

               chemoreceptory.

DS: žábry, prokrvená sliznice plášťové dutiny.

CS: otevřená, vakovité srdce kryté blanitým osrdečníkem, krev se rozlévá z cév do těla.

TS: radula – chitinozní páska se zoubky, slinné žlázy, žaludek, hepatopankreas.

VS: metanefridie – obrvená nálevka, ústí do coelomu a plášťové dutiny.

Rozmn.: gonochoristé i hermafroditi, POHL. – u vodních larva glochidium – sladkovodní, veliger –

              suchozemští i někteří vodní přímý vývoj.

Ekologie: sladká a slaná voda, souš.

třída  CHROUSTNATKY

Tělo kryté pohyblivými vápnitými destičkami, mořští na skalách v příbojové zóně.

chroustnatka středomořská – běžná 3,5cm

třída  PŘÍLIPKOVCI

Hlubokomořští tělo kryté miskovitou schránkou pevně přirostlou.

přílipkovec – v hloubce až 3600m

MLŽI

 • Mořští i sladkovodní, redukovaná hlava.
 • Tělo kryté dvěma lasturami, spojené vazem – otevírá lastury.
 • Byssova vlákna – k přilepení.
 • 3 otvory – noha, vstupní a vyvrhovací otvor.

oříškovka obecná – 14mm hojná v mořích                                    ústřice jedlá – chovy, hojně konzumovaná

slávka jedlá – masově na skalách v příbojové zóně            srdcovka –  jedlá běžná

perlotvorka mořská – 30cm, tichý oceán tvoří perly          kyjovka – až 80cm 

škeble říční – nejhojnější sladkovodní u nás                        hřebenatka – ploché lastury             

velevrub malířský – prášek z ulit se přidává do barev        zéva – největší. 120cm, až 200kg, až 100let

perlorodka říční- 12cm, dožívá se až 120 let nejohroženější mlž Evropy

PLŽI

 • Moře, sladké vody a souš.
 • Vápnitá schránka je ulita.
 • Jeden nebo dva páry tykadel (horní je s očima).

U homolic je radula přeměněná v trn s jedovou žlázou – některé druhy mohou usmrtit i člověka.

Druhy živící se jinými plži mají slinné žlázy s H2SO4 k naleptávání schránky.

 

 1. Předožábřížábry jsou před srdcem, na horním konci nohy je víčko = operculum – chrání před

vyschnutím a predátory.

ostranka jaderská – 7cm                                         přílipka – 5cm přilepená na skalách v příbojové zóně

úšeň – 9cm, hojná na středomořském pobřeží        zavinutec – často prodávaný

homolice – 10cm, dravec, Pacifik                           bahénka živorodá – 5cm u nás hojná

 

 1. Zadožábří pouze mořští, žábry jsou za srdcem, ulita často redukovaná.

zej – středomoří, Atlantik        valovka- dravý plž

 

 1. Plicnatí sucho, sladko i moře. Dýchají plícemi – silně prokrvená stěna plášťové dutiny.

Diafragma – dočasné víčko k přečkání nepříznivých podmínek.

 • Spodnoocíjeden pár nezatažitelných tykadel, oči jsou u báze, sladkovodní.

plovatka bahenní- největší a nejhojnější u nás 6cm

okružák ploský- 6cm

 • Stopkoocí dva páry zatažitelných tykadel oči jsou na druhém páru, suchozemští.

                                 plzák – dýchací otvor v přední polovině štítu   hlemýžď zahradní, páskovka keřová

                                 vrkoč – mini 1,8mm                                          závornatka – štíhlé točivé ulity do 2cm

                                 slimák – dýchací otvor v zadní polovině štítu                                    

HLAVONOŽCI

 • Jen mořští, volně pohybliví a draví.
 • V pokožce chromatofory – umožňující barvoměnu.

Noha – přeměněná na chapadla s přísavkami a trysku – nálevkovitý orgán – reaktivní pohyb vystříknutím

vody z plášťové dutiny.

Hlava – s velkýma komorovýma očima, v ústech radula a dvě zobákovité čelisti s jedovou žlázou.

Plášťová dutina – ústí do ni inkoustová žláza – obranné reakce.

CS: srdce s komorou a 2 – 4 předsíněmi.

Rozmn.: gonochoristé s přímým vývojem, oplození je vnitřní pomocí hektokotylového ramena.

 

 1. Čtyřžábří 2 páry žáber, 80 – 90 chapadel bez přísavek, spirálovitá přehrádkovaná schránka – živočich

je v poslední přehrádce, starobylá skupina – bez inkoustové žlázy, chromatoforů a

komorových očí.

loděnka hlubinná – 25cm, hloubky do 700m v tichém a indickém oceánu.

 1. Dvoužábří1 pár žaber, 8 nebo 10 chapadel s přísavkami, schránka redukovaná nebo chybí.
 • Chobotnice 8 chapadel bez schránky

                        chobotnice pobřežní – 1m běžná

             argonaut pelagický

 • Desetiramenatci 10 ramen -1 pár delší k lapaní kořisti, okraje pláště s plovacím lemem,

                               schránka redukovaná na sépiovou kost.

       krakatice obrovská – až 20m největší bezobratlý, hlubokomořská

                   oliheň obecná = kalamáry – lem v zadní části jako trojúhelníková ploutvička

                                         sépie obecná – 30cm, běžný druh evropských moří, inteligentní, učení a

komunikace, změna barvy.