Prvoci, houbovci, žahavci

říše PRVOCI

 • Jednobuněčná eukaryota se specializovanými organelami.
 • Buňka může být pohyblivá – bičík. Bičíků může být i větší počet.
 • Další pohybové organely: brvy, membranely, panožky (pseudopodia) – vychlípeniny těla
 • Pelikula-pevná pružná blána na povrchu

 

Příjem potravy: osmóza-příjem malých molekul přes CM

pinocytóza- pohlcování molekul váčky na povrchu buňky

                         fagocytóza-přijímaní velkých částic potravy, obklopením panožkami a vznik potravní vakuoly

 

Rozmnožování: nepohl.– dělení – primárně;  pohl. – konjugace = spájení

V nepříznivých podmínkách tvoří cysty a spory

 

Ekologie: voda, půda, mechy, kameny, stromy. volně žijící i parazité

               

 

 

kmen: NÁLEVNÍCI- jaderný dualismus-morfologicky a funkčně rozlišená jádra makro (vegetativní) a 

mikronukleus (generativní), volně i paraziticky

                                trepka velká-sladké vody s vyšší obsahem org. látek-rybníky,

vířenka-na stopce, u úst vířivé membranely-přihánění potravy, stažitelná stopka

 

 

kmen: KOŘENONOŽCI- tvoří panožky. Půda, voda, tělní dutiny, střevo.

měňavka velká, úplavičná – průjmovitá onemocnění

volně žijící KRYTENKY- se schránkou, krytenka, dírkonožci- fosilie-vápenaté schránky

 

 

kmen: VÝTRUSOVCI – parazité, na špičce buňky apikální komplexnabodávají hostitele a pronikají do nich

 1. KRVINKOVKY – krvinkovka, malárie – horečnaté záchvaty – komár anopheles
 2. KOKCÍDIE savci,ptáci – kokcidie jaterní –napadá játra, přenos výkaly, kokcidie kočičí

 

             

kmen: BIČÍKOVCI 

 1. BIČIVKYparazité: trypanozóma-přenáší moucha Tse-Tse: T.spavičná-spavá nemoc,

Afrika, neléčená končí smrtí. Mají velkou undulující membránu k pohybu

 1. BIČENKYundulující membrána,cizopasí v obratlovcích včetně člověka, bičenka poševní

 

 

kmen  HOUBOVCI

Rozlišovací znaky:  1. bez tělní souměrnosti

 1. hodně specializovaných buněk, ale netvoří tkáně a orgánové soustavy
 2. v dospělosti žijí přisedle

 

 • Tělo tvoří pohárek s mnoha postraními otvory = Ostie, a jeden velký vyvrhovací otvor =
 • Ostiemi nasává vodu do vnitřní dutiny a Osculem je pak voda vyvrhována zpět.
 • Žijí ve sladké i slané vodě, mělčiny až největší hlubiny i u nás.

 

 

Typy buněk: měňavkovité – dopravují po těle nejrůznější látky

Sklérocyty – zpevňují tělo, u některých vzniká kostra tvořená organickou látkou – sponginem

                     límečkovité buňky– vystýlají vnitřní dutinu, vychytávání potravy, napojeny s měňavkovými b.

archeocyty –podle potřeby se přetvářejí na jiné buňky – při hojení ran, rozmnožování

 

 

3 typy tělní soustavy: Askon, Sykon, Leukon -Čím složitější stavba těla, tím lepší vychytávání potravy

 

Rozmnožování: POHL. – gonochoristé i hermafroditi, vzniká larva

K přečkání nepříznivých podmínek slouží útvar = gemule – útvar obalený z jehlic z SiO2

 

 

 

1.třída KŘEMITÍ– křemičitá kostra, hlubokomořské druhy houba pletená = venušin koš

 

2.třída ROHOVITÍ – houba pohárová, houba domečková –symbióza s rakem poustevníčkem,

houba rybničná a říční – u nás hojné

                                 houba komínová, mycí

 

3.třída VÁPENATÍ – do 10cm

 

kmen  ŽAHAVCI

Rozlišovací znaky: 1. paprsčitá tělní souměrnost (radiální)

 1. žahavé buňky
 2. neprůchozí trávicí soustava
 3. dvě stádia životního cyklu – polyp a medúza
 4. často tvoří kolonie

 

 • Má dvě vrstvy buněk ektoderm a endoderm, mezi nimi rosolovitá hmota .
 • Trávicí dutina je láčka – je neprůchozí zároveň se jedná i o vyvrhovací otvor
 • Hlavním rozlišovacím znakem jsou žahavé buňkyknidocyty

Pozměněné knidocyty (nezmar) : penetranty-harpunující (vstříkne do oběti neurotoxiny a ochromí ji)

                                                             volventy-omotávací s lepivými vlákny

                                      glutinanty-rosolovaté-omezí pohyb

 

 

Životní cyklus : 2 stádia: přisedlý polyp, plovoucí medúza

 

Nervová soustava je rozptýlená = difúzní

 

Smysly –  u polypa- hlavně mechanické a chemické

medúza-optické a statokinetické(rovnovážné)

 

 

Rozmnožování:  NEPOH. –pučení- pokud je přítomno stádium polypa → kolonie

POHL. – stádium medúzy * plovoucí obrvená larva planula

rodozměna – střídání pohl. a nepohl. rozmnožování

 

 

Ekologie: sladké a slané vody

 

 

 

třída  KORÁLNATCI

 • Nízký počet žahavých buněk.
 • Pouze stádium polypa
 • hlavně teplá moře, korálové útesy – Velký Bariérový, teplo nad 18°C ,světlo, pestrý život
 • dva typy skeletu: endoskelet – vnitřní kostra u osmičetných

exoskelet vnější kostra u  šestičetných

 

 1. OSMIČETNÍ – 8 chapadélek, endoskelet, korál červený – středozemní moře, šperků , pérovník                                                                                 
 2. ŠESTIČETNÍ – chapadélek 6 nebo násobek, s nebo bez exoskeletu

 

SASANKYbez exoskeletu, solitérní, mohou se živit rybami (velké) nebo žít v symbióze

 s klaunem očkatým (čistí sasankám chapadélka a ty ho zase chrání před predátory) nebo

žijí na ulitách raků poustevníčků, někteří krabi je nosí na klepetech jako ochranu proti

predátorům     sasanka koňská

 

VĚTÉVNÍCIvelké kolonie s mohutným exos., větévník mozkový (extrémní růst skeletu

díky obrněnkám v travicích b.)

 

 

 

ČTYŘHRANKY

 čtyřhranný zvonec chapadly,

čtyřhranka středomořská- živí se rybami, extrémně jedovatá, po kontaktu dýchací potíže-smrt už po 30s

 

 

MEDÚZOVCI

pravidelné střídání polypa a medúzy,

tělo (zvon, manubrium, cípy manubria), ropalia – útvary se smyslovými orgány

talířovka ušatá – potravu zachycuje řasinkami na povrchu těla, evropská moře, až 0,5m

talířovka obrovská – 1-2m Severní moře

kořenoústka – středozemní moře, do 35cm, není nebezpečná, bez chapadel, velké manubrium

 

 

POLYPOVCI

převládá stádium polypa

 1. MEDÚZKA a NEZMAR – medúzka sladkovodní – i u nás, stádium medúzy (2cm)

                                             nezmar hnědý – pouze jako polyp, živí se drobnými živočichy, regenerace

 1. TRUBÝŠI – mořští koloniální, plovoucí na hladině, soubor jedinců s různými funkcemi (nadnášení,

pohyb, smysly, rozmnožování..), kolonie mají i 30m loví i větší kořist ryby,  velmi silné

žahavé buňky (i smrt člověku), měchýřovka portugalská, vznášivá

kmen  ŽEBERNATKY

vejčité, zploštělé, hruškovité tělo, trávicí soustava bez konce, mořské

Tělo: na povrchu je 8 řad kmitajících lupínkůhlavní pohybový orgán, po stranách mohou mít dvě chapadla s lepivými buňkami –lov potravy

Mnoho druhů má bioluminiscenci- světélkující buňky

TYKADLOVKY 2 tykadla-chapadla  hruškovka

ŽEBROVKYbez tykadel  žebrovka