Svěrák Zdeněk – Dobytí severního pólu

ZDENĚK SVĚRÁK, LADISLAV SMOLJAK

Představitelé jednoho z DIVADLA MALÝCH FOREM:

 • Vznikaly v 60. letech
 • Vznikaly jako snaha odlišení se od stálých kamenných divadel (Národní divadlo, Stavovské divadlo)
 • „Divadla autorská“ – autoři her byly zároveň herci
  • Psaní nových her
 • I prostory divadel menších rozměrů
 • Využití satiry, doprovodu hudby, tance, zpěvu
 • Důležitá IMPROVIZACE – hry neměly pevně daný řád (pouze osnova, kostra, téma)
 • PRŮKOPNÍCI:
  • Ivan VYSKOČIL – zakladatel Divadla na zábradlí
   • Představa NEDIVADLA – odlišení se od socialistického realismu → zavedení nových prvků, kontakt s diváky, improvizace
  • SEMAFOR: „Sedm malých forem“
   • Založeno na přelomu 50./60. let
   • Charakteristický humor, návaznost na kabarety, nadsázka, parodie
   • SUCHÝ + ŠLITR – jazyková hra
  • HUSA NA PROVÁZKU: brněnské divadlo
   • Kantoři + studenti Janáčkovy akademie múzických umění
  • Bolek POLÍVKA – pantomima

 

DIVADLO JÁRY CIMRMANA:

 • Vzniklo v druhé polovině 60. let – návaznost na rozhlasový pořad VINÁRNA U PAVOUKA
 • Zdeněk SVĚRÁK + Ladislav SMOLJAK + Jiří ŠEBÁNEK
 • Věnované Járu CIMRMANOVI: fiktivní postava
  • Opěvování, zamýšlení se nad jeho odkazem, zastávání se jeho činů
  • MYSTIFIKACE – míchání fakt a fikcí
 • Důraz na kontakt s publikem, černý humor, parodie
 • Divadelní hry rozděleny na 2 části:
  • SEMINÁŘ: seznámení s výsledky bádání, věnováno Cimrmanovi, souvislost s hrou
  • VLASTNÍ HRA
  • Kontrast přístupu k oběma částem
 • Největší obliba v 70. – 80. letech
 • Ženské role hrají muži

Další hry: Hospoda na mýtince, Lijavec, Vyšetřování ztráty třídní knihy, Akt, České nebe

 

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU:

Literární druh: drama

Literární forma: próza

Literární žánr: komedie

 

Komická divadelní hra

 • Česká polární výprava usiluje o dobytí severního pólu

 

 1. SEMINÁŘ:
  • Objevení Cimrmanovi divadelní hry „Přetržené dítě“ – komentování díla, ospravedlnění Cimrmana
  • Popis sněžného člověka – Cimrman měl vytvořit živý obraz k příležitosti plesu ledařů, vydal se proto osobně do polární oblasti
   • Popis dvojpohlavnosti
   • Hra se slovy: Játy → Američané zkomolili na Yetti
  • ŽIVÉ OBRAZY: Cimrman mistrem tohoto oboru
   • Obrazy z historie, běžného života tvořené živými lidmi (zapojení diváků)
  • JAZYK: spisovná čeština, občasné vulgarismy, oslovování „profesor, doktor, inženýr“
   • Báseň „Školní brašnička“
 1. HRA:
  • Rekonstrukce cesty na severní pól české polární výpravy
  • Prokládáno předčítáním kapitol z deníku učitelem Václavem Poustkou
  • Krizové situace: mráz (spálí všechno dřevěné vybavení – lyže, sáňky)
   • Hlad: chtějí sníst pomocníka Varla Frištenského
  • Objevení experimentální americké výpravy doktora McDonalda + amerického Čecha Berana
  • JAZYK: hovorová čeština, vulgarismy, odborné výrazy

 

POSTAVY:

 • VAREL FRIŠTENSKÝ – sluha, pomocník, plní funkci psů, přihlouplý
 • KAREL NĚMEC – náčelník, udržuje disciplínu, vůdčí typ, chytrý
 • VOJTĚCH ŠOFR – lékárník, optimista, upovídaný, snadno ovlivnitelný
 • VÁCLAV POUSTKA – pomocný učitel, znalý, chytrolín, snaží se uvolnit situaci komickým převlekem, písní
 • BERAN: pomocník profesora McDonalda

 

Stále oblíbená, charakteristický „inteligentní“ humor – potřeba dalších znalostí k pochopení pointy