Romantismus

SVĚTOVÝ ROMANTISMUS: Rozvíjel se v 1. polovině 19. století REVOLUCE – vliv na autory Rozvoj lyrické (NEDĚJOVÉ) poezie, lyricko-epické žánry Převažují emoce a city nad racionalitou Díla mají často motivy milostných vztahů (Román v dopisech) Nešťastná – smrt, manželství, nerovnost Další autoři: Oscar WILDE, bratři GRIMMOVÉ, Viktor HUGO   Charakteristické znaky ROMANTISMU: Konflikt mezi vnitřním[…]

Dousková Irena – Hrdý Budžes

IRENA DOUSKOVÁ Autorka LITERATURY PO ROCE 1989: Období po SAMETOVÉ REVOLUCI → v literatuře mizí rozdělení na oficiální a neoficiální literaturu Zanikl Svaz českých spisovatelů (předtím pouze členové mohli publikovat) Vznikla OBEC SPISOVATELŮ – sdružení autorů, ale bez vlivu politiky, bez ideologie Vydávána díla Beatníků,… KOMERCIONALIZACE – vydělávání na literatuře → vydávání dobře prodejných, ale[…]

Svěrák Zdeněk – Dobytí severního pólu

ZDENĚK SVĚRÁK, LADISLAV SMOLJAK Představitelé jednoho z DIVADLA MALÝCH FOREM: Vznikaly v 60. letech Vznikaly jako snaha odlišení se od stálých kamenných divadel (Národní divadlo, Stavovské divadlo) „Divadla autorská“ – autoři her byly zároveň herci Psaní nových her I prostory divadel menších rozměrů Využití satiry, doprovodu hudby, tance, zpěvu Důležitá IMPROVIZACE – hry neměly pevně daný[…]

Dyk Viktor – Krysař (2)

Autor byl představitelem ANARCHISTICKÝCH BUŘIČŮ: Kriticky naladěná skupina autorů kolem časopisu NOVÝ KULT Začátek 20. století – 1. světová válka Byli REALISTIČTÍ Odmítali řád a autority → požadovali neomezenou svobodu člověka Bojovali proti válce = ANTIMILITARISTÉ Milostné vztahy chápali jako „volnou lásku“ – bohémský způsob života POEZIE: inspirace životem Psána hovorovým jazykem → srozumitelnost  […]

Moliére J.B. – Lakomec (4)

Tvořil v období KLASICISMU Vznikl ve Francii v polovině 17. století a trval až do 18. století Vrcholem klasicismu byl EMPÍR inspirovaný hodně antikou Ostatní umělecká odvětví mají stejné charakteristické rysy: HUDBA má řád – 1. vídeňská škola (Mozart, Haydn, Beethoven) ARCHITEKTURA – přímé linie, pravidelné, inspirace v antice   Pro toto období jsou charakteristickými[…]

Maupassant de Guy – Kulička

Guy de MAUPASSANT byl představitelem REALISMU: Vznikl ve Francii v 2. polovině 19. století Podle názvu realis = věcný jde o reálné zobrazení skutečnosti. Představitelé kritizovali romantismus a romantické hrdiny (osamělí, splývají s autorem) Realistický hrdina je PRŮMĚRNÝ ČLOVĚK i z nižších vrstev Na vznik realismu měl vliv POZITIVISMUS pravé poznání zajišťuje věda Odsuzuje domněnky,[…]