Mácha Karel Hynek – Máj (4)

Autor: Karel Hynek Mácha Rok vydání: 1983 Literární druh: lyrika Literární žánr: lyricko-epická báseň Literární forma: poezie Literární směr: romantismus Znaky romantismu: podstatou je člověk individualista ⇒ osamocený člověk; člověk uzavřený okolnímu světu důraz na city a fantazii protiklad snu a skutečnosti (člověk sní, ale společnost ho neuznává), jedince a společnosti (individualismus) hlavní hrdina bývá výjimečný[…]

Saint – Exupéry de Antoine – Malý princ (3)

Autor: Antoine de Saint-Exupéry Literární druh: epika Literární žánr: filozofická pohádka – má základní pohádkový příběh, ale zároveň nutí člověka přemýšlet Překlad: Zdeňka Stavinohová Rok 1. vydání: 1946 Rok vydání: 2005 Literární směr: realismus v kombinaci s experimentální prózou Znaky realismu: pravdivý obraz skutečnosti (bez idealizace); přesné a všestranné studium života společnosti a nitra člověka typizace (na[…]