Sociologický výzkum

Vědecké zkoumání Formální pravidla Fáze výzkumu o   Přípravná fáze Teoretická (analýza problému, shromáždění poznatků) Hypotéza (= předpoklad, který chceme potvrdit nebo vyvrátit) Např. Děti věřících rodičů chodí častěji do kostela. NEZÁVISLÁ PROMĚNNÁ SPOUŠTĚČ ZÁVISLÁ PROMĚNNÁ   Hypotéza by měla konkrétní, ověřitelná, vyhodnotitelná o   Shromažďování dat Volba metody Sběr dat o   Zpracování dat + zobecnění závěru[…]

Sociologie a problémy současné společnosti

Sociologie a problémy současné společnosti = Sociologie je zaměřena na skupinu lidí (psychologie může být pomocnou vědou). Řeší aktuální společenské problémy ve vztahu k lidem -Zabývá se skupinovým životem člověka a principy, na kterých je člověk založen Sociologie= věda o společnosti a člověku v ní socio= společnost logos= věda Poměrně mladá věda vznikla v 19. Století (dříve spjatá[…]