Veřejné rozpočty

 

Rozpočtová (fiskální) politika:

FISKÁLNÍ POLITIKA= správa, rozdělování a užití veřejných peněz

 1. Státní rozpočet
 2. Rozpočty obcí a krajů

 

 1. Státní rozpočet →pod správou vlády

= fond finančních prostředků, které vytváří, rozdělují a užívají státní orgány

Fce: 1. Alokační (A. Smith)

 • poskytnutí občanům veřejné služby (bezplatně)
 • např. školství, zdravotnictví
 1. Distribuční (Keynes)

– přerozdělování důchodů

– např. sociální dávky, platy pro státní správu

 1. Stabilizační

– snaha působit na ekonomický růst

 

Typy státního rozpočtu:

 1. Vyrovnaný (příjmy= výdaje)
 2. Přebytkový (příjmy > výdaje)
 3. Deficitní (příjmy < výdaje)

→ rozdíl mezi příjmy a výdaji je schodek (opakovaným záporným schodkem vzniká dluh)

 

Řešení deficitního dluhu:

 1. Stát vydává obligace
 2. Půjčí si od mezinárodních institucí (např. od Mezinárodního měnového fondu)
 3. Zvýší daně

→rozpočet předkládá ministr financí (vláda) a schvaluje ho jen Poslanecká sněmovna

 

Příjmy a výdaje státního rozpočtu:

 1. Příjmy
 2. daně, cla
 3. sociální pojištění, důchodové pojištění
 4. ostatní příjmy (ze státních podniků, privatizace)
 5. Výdaje
 6. na státní správu
 7. ministerstva
 8. mandatorní výdaje (ošetřeny legislativou)

→příspěvky v nezaměstnanosti, důchody a mateřská

 1. kvazimandatorní výdaje (nejsou v legislativě)

→mzdy zaměstnanců ve státním sektoru, státní zakázky

→ v době EXPANZE (příjmy stoupají; výdaje se snižují,protože je málo nezaměstnaných)

→ v době RECESE (příjmy klesají, výdaje stoupají)

 

 

 

Daňový systém:

DAŇ= povinná, nenávratná platba státu

-principy: spravedlnost zdanění, všeobecnost (pro všechny), účinnost (osvobození od daní), harmonizace (přiblížení se k EU)

 

Základní pojmy:

PLÁTCE= ten, kdo odvádí daně

POPLATNÍK= z jeho peněz je daň placena

ZÁKLAD DANĚ= částka, ze které se určitým % vypočítá daň

SAZBA DANĚ= procentně vyjádřený poměr daně k základu daně

SLEVA NA DANI= snižuje konečnou vypočítanou daň

NEZDANITELNÁ ČÁSTKA ZÁKLADU DANĚ= u fyzických (hodnota daru, penzijní připojištění) a právnických osob (hodnota daru= sponzoring)

 

Dělení daní:

I.PŘÍMÉ (plátce je součastně poplatníkem)

 1. Majetkové
 2. daň z nemovitosti (vlastnictví nemovitosti)

– platí se 1x za rok

– 2 části daně: ze zastavěné plochy a daň z pozemku

 1. daň z převodu nemovitosti

– jednorázová daň

– platí se 4% z ceny odhadované nebo kupní (podle toho jaké je vyšší)

 1. dědická a darovací

– platí ten, kdo nabude majetku

– jednorázová, neplatí pro přímé dědice

 1. daň silniční

– jen z auta, které je používáno k podnikání

– sazba daně závisí na typu daně

 1. Důchodové
 2. daň z příjmu fyzických osob

– mzdy, příjmy z podnikání, pronájmu, výhra

– sazba je 15 % ze superhrubé mzdy (hrubá mzda + sociální a zdravotní pojištění)

Typy: Lineární (konstantní) zdanění

-pro všechny poplatníky stejná cena

Progresivní

-čím vyšší příjmy, tím vyšší daňová sazba

→ solidární přirážka- lidé s příjmy vyšší než 100 000Kč mají přirážku 7% navíc

 1. daň z příjmu právnických osob
 • sazba je 19%, daní se čistý zisk
 1. NEPŘÍMÉ
 2. spotřební daň (poplatník, ten kdo kupuje; plátce je výrobce nebo dovozce (ne prodejce!))
 • pouze na některé zboží (selektivní)
 • vláda chce omezit jejich spotřebu
 • pohonné hmoty, alkohol, cigarety
 • nízká elasticita poptávky (lidé si to budou kupovat pořád)
 • sazba je jiná u každého výrobku (pivo má menší než tvrdý alkohol)
 1. DPH (daň z přidané hodnoty) –(plátce je prodejce, poplatník je kupující)
 • dvojí (základní 21% a snížená 15%(základní potraviny a léky))
 • univerzální (na všechno zboží a služby)
 • každý ze zpracovatelů a distributorů přidá zboží hodnotu (např. prací)→ a z té hodnoty se platí daň

→ den daňové svobody – 11.červen- pomyslný den od kterého vyděláváme pro sebe a ne pro stát

 1. Sociální politika:

– v praxi jde o systém sociálních dávek, sociálního pojištění a zdravotního pojištění

 1. sociální dávky

– slouží občanům k překonání důsledkům nepříznivé sociální situace

-např. přídavek na dítě,  porodné, příspěvek na bydlení

 1. sociální pojištění

– OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) 1890 Kč

– důchodové pojištění, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská (tu OSVČ platit nemusí)

 1. zdravotní pojištění

– OSVČ 1748 Kč

– povinné, veřejně, úhrada za zdravotní péči

– odváděno pojišťovnám

– můžeme mít i soukromé pojištění (komerční) navíc → proti úrazu či nemoci

– neplatí pro děti, studenty, důchodce, ženy na mateřské, vězně