Druhoústí – ostronožci, strunatci

  řada: DRUHOÚSTÍ – živočichové s vyvinutým chlomem – blastoporus – řitní otvor – ústní otvor se druhotně prolamuje na druhé straně – patří sem: chapadlovci, ploutvenky, bradatice, ostnokožci, polostrunatci, strunatci   Kmen: CHAPADLOVCI – mořští i sladkovodní přisedlí živočichové s věncem příústních chapadel – živí se mikroskopickými řasami a rozsivkami – nemá cévní ani vylučovací soustavu[…]

Clothes and fashion

Clothes and fashion Fashion has developed throughout the centuries, fashion trends keep changing. What was in yesterday is almost unacceptable today. But the fashions of today are quite tolerant, do not prevent anyone from wearing anything. Everyone may wear what they like and what they feel suits them. Fashion often reverts to older styles. What[…]

Světová doprava a geografie cestovního ruchu

 Světová doprava a geografie cestovního ruchu (druhy dopravy a jejich rozšíření ve světě, největší přístavy a letiště, lokalizační faktory a turistický potenciál, hlavní oblasti cestovního ruchu u nás i ve světě)   Doprava = cílevědomá lidská činnost uskutečňující přemisťování lidí, nákladů, energie, zpráv apod. – doprava zajišťuje spojení jednotlivých složek hospodářství – podle prostředí, ve[…]

ČESKÁ REPUBLIKA – příroda a ekonomika

ČESKÁ REPUBLIKA – příroda a ekonomika (geologie a geomorfologie našeho území, stavba a struktura místní oblasti, podnebí, vodstvo, ochrana přírody, ekonomická charakteristika ČR)   Střední Evropa (sousední státy – Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko) Rozloha: 78 866 km2 10,5 milionů obyvatel   Geologie   2 geologické jednotky (Český masiv – Čechy a západní část Moravy a Slezska;[…]

Biosféra

Biosféra (šířková pásmovitost a výšková stupňovitost, les – význam a problémy, ohrožené druhy)     = živý obal země – Biosféra zahrnuje i část ostatních sfér: litosféry a pedosféry (povrch a podpovrchové části Země), hydrosféry (světový oceán a vody pevnin), atmosféry (spodní vrstva)   výšková stupňovitost – závisí na nadmořské výšce; podnebí i vegetace se[…]

Strunatci

  Třída: Plazi – plně přizpůsobeny k suchozemskému životu – zárodeční obaly – amnion, allantois, serosa – vajíčka zahrabávají na suchá teplá místa, kde se jejich vajíčka vyvíjejí samostatně, bez další péče – s ptáky a savci tvoří vyšší skupinu blanatí (amniota) – zrohovatělá pokožka – zabraňuje proti vysychání – dokonalý pohyb, aktivita závislá na okolní teplotě[…]

Rozmnožovací soustava (2)

  ROZMNOŽOVÁNÍ VE VÝVOJI ŽIVOČICHŮ – rozmnožovací soustava – mezodermálního původu – funkce – reprodukce jedince – zachování druhu Rozlišujeme: a) pohlavní b) nepohlavní a) Nepohlavní – děje se z tělových buněk – výhoda – rychlý – nevýhoda – geneticky všichni stejní – neschopnost se přizpůsobit změněným podmínkám – pučení (perifera), dělení (prvok), regenerace (nezmar) b)[…]

Cévní soustava (1)

  FYLOGENEZE CÉVNÍ SOUSTAVY – houby – nemají – žahavci – nemají – ploštěnci – nemají – hlísti – nemají – měkkýši  – otevřená, srdce – kroužkovci – uzavřená, hřbetní céva (místo srdce) – členovci – otevřená, srdce – ostnokožci – otevřená (ambulakrální soustava) – strunatci – pláštěnci – otevřená, srdce – bezlebeční – uzevřená[…]

Smyslová soustava, kůže

  SMYSLOVÉ ORGÁNY ŽIVOČICHŮ – receptory – smyslové ústrojí, které spojuje živočicha s okolím Rozlišujeme: – exteroreceptory – interoreceptory – chemoreceptory – vjemy o chemických vlastnostech prostředí – bezobratlí – hmatové brvy po celém povrchu těla – vodní bezobratlí a hmyz – proudové čidlo – medúzy a korýši – ústrojí pro vnímání polohy – kobylky –[…]

Původ a vývoj člověka

  ZAŘAZENÍ ČLOVĚKA DO SYSTÉMU ŽIVOČICHŮ – součástí kmenového vývoje obratlovců – důkazy díky kosterním pozůstatkům – systém: NADŘÍŠE: eukaryota ŘÍŠE: živočichové (Animalia) ODDĚLENÍ: triblastica β řada: druhoústí (Deuterostomia) KMEN: strunatci (Chordata) PODKMEN: obratlovci (Vertebrata) NADTŘÍDA: čelistnatci (Gnathostomata) TŘÍDA: savci (Mammalia) PODTŘÍDA: živorodí ŘÁD: nehetnatci (Primates) NADČELEĎ: hominoidea ČELEĎ: hominidea ROD: člověk (homo) – nevyvinuli[…]