Porovnání prvků 1. a 17. skupiny, Vzácné plyny

 

 1. skupina -H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr

Triviální název skupiny

-alkalické kovy (kromě H)

 

Klasifikace skupiny -s prvky

Elektronegativita-nízká

Skupenství -s

Elektronová afinita-nízká

Ionizační E -nízká

Charakter-kovy

Reaktivita-vysoká

 1. skupina-F, Cl, Br, I, At

Triviální název skupiny

-halogeny (At rozdílný)

 

Klasifikace skupiny -p prvky

Elektronegativita-vysoká

Skupenství -s,l,g

Elektronová afinita-vysoká

Ionizační E-vysoká

Charakter-nekovy

Reaktivita-nízká

 

Vzácné plyny

 • He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
 • p6 prvky

Výskyt vzácných plynů

 • atmosféra (Ar)
 • vesmíre (He)
 • litosféra (Rn*)

Vlastnosti vzácných plynů

 • obtížně zkapalnitelné
 • He – lehčí než vzduch
 • He II – supravodivé a supra tekuté

 

Příprava vzácných plynů

 • většinou se neprovádí

Výroba vzácných plynů

 • frakční destilace zkapalněného vzduchu (stlačení-ochlazení-rozpínání-zkapalnění)
 • He – destilace zemního plynu

Využití vzácných plynů

 • elektrotechnika (výbojky zářivek)
 • hutnictví
 • chemie
 • He – vzducholodě
 • Rn – alfa zářič (lázně)
 • Xe – studium redoxních dějů
 • nH2O – studium analytické chemie (1 z nejméně rozpustných sloučenin Na)

Sloučeniny vzácných plynů

 • fluoridy Xe (XeF2, XeF4, XeF6)
 • krystalické látky
 • bezbarvé látky
 • hydrolizující ve vodě → xenonany (HXeO4

XeF6 + 3H2O → 6HF + XeO3

Významné prvky živých soustav

 • Biogenní prvky C,H,O,N,S,P
 • prvky v živých soustavách nezbytné pro život

Klasifikace biogenních prvků

 • Makrobiogenní prvky
 • 99% živé hmoty
 • C,H,O,N,P,Ca
 • Mikrobiogenní prvky
 • S,K,Na,Mg,Cl
 • Stopové prvky
 • v nepatrném množství
 • Co,Zn,Mn,I
 • Biomolekuly
 • biogenní prvky ve sloučeninách v živých soustavách

Anorganické sloučeniny

Voda

 • 60-90% celkové hmotnosti organismu

Vlastnosti vody

 • prostředí pro biochemické reakce
 • rozpouštědlo
 • termoregulace
 • homeostáza
 • osmotický tlak

Minerální látky

 • K+/A-
 • Na+, K+, Ca2+
 • PO43-,CO32-

Vlastnosti minerálních látek

 • osmotický tlak
 • pH
 • acidobazická rovnováha

 

Organické sloučeniny

 • bílkoviny
 • sacharidy
 • lipidy
 • NK