Léčiva

Léčiva

 • Farmakologie – studuje účinek chemických sloučenin na živý organismus, hledá účinné látky k léčení, diagnostice a prevenci
 • Léčivo – látky používané k léčení, diagnostice a prevenci
 • Léky – léčiva nebo jejich směsi v té podobě, jak se podávají nemocnému
 • Názvy léků – chemické jsou příliš složité, používají se názvy komerční (stanovené výrobcem)
 • Zisk léčiv – přírodního původu – léčiva získaná separačními metodami (extrakce, destilace,…)
  synteticky – několikastupňové syntézy (důraz na přesnost a čistotu)
  biotechnologické postupy – např. antibiotika

Klasifikace léčiv

Chemoterapeutika centrální nervové soustavy

–          Celková a lokální anestetika

 • Celková: N2O (rajský plyn), plynné halogenderiváty
 • Lokální: novokainové a prokainové injekce

–          Sedativa a hypnotika – léky na spaní

–          Psychofarmaka – léky na depresi apod.

–          Analgetika – antipyretika

–          Antitusika – léky na kašel

Chemoterapeutika vegetativní nervové soustavy

–          Spasmolytika – uvolňují stahy hladkého svalstva

–          Histamin a jeho antagonisté – na alergii

Chemoterapeutika oběhové a krevní soustavy

–          Kardiotonika – podporují činnost srdce

–          Antihypertenziva – snižují krevní tlak (nitroglycerin)

–          Adrenomimetika – zvyšují krevní tlak (adrenalin, efedrin)

–          Krevní náhrady

Chemoterapeutika trávicí a vylučovací soustavy

–          Acida a antacida – snížení kyselosti žaludku

–          Adsorbencia – proti průjmu

–          Laxativa – projímadla

–          Diuretika – látky zadržující vodu v těle

Biokatalyzátory

–          Vitaminy

–          Hormony

–          Enzymy

Protiinfekční a protiinvazní chemoterapeutika

–          Antibiotika

–          Antivirotika

–          Chemoterapeutika nádorových onemocnění

Rentgenová diagnostika

Desinficiencia a antiseptika