Literatura – osvícenství a libertinismus

OSVÍCENSTVÍ

 • 18. století
 • Myšlenkový směr
 • Západní Evropa (Anglie, Francie)

Znaky:

 • Víra v rozum, vychází z racionalismu
 • Víra v poznání a pochopení světa
 • Chce se dobrat svobody lidstva
 • Kritizuje absolutismus a církev
 • Souvisí s měšťanstvem

Francie

Charle de Montesquieu [šárl d monteskjé]

 • Perské listy – epistolární román (=psaný v dopisech)
 • – děj: dva Peršané se dostávají do Francie a píšou dopisy domů (obraz Francie 18. století), doma nechápou

Voltaire

 • Candide, čili optimismus

Velká encyklopedie

 • 1. encyklopedie
 • Více autorů – encyklopedisté
 • Hlavní organizátor: Denis Diderot

Denis Diderot

 • Jeptiška – epistolární román
 • Děj:
 • – Zuzana se dostala nedobrovolně do kláštera – matka ji tam poslala, aby odčinila její hříchy (Zuzana je nemanželská) + aby nemohla dostat dědictví místo manželských dcer
 • – zpočátku novice, hodná abatyše ji přemluví k tomu, aby byla jeptiška x hodná abatyše umírá
 • – nová abatyše sadistická (má jen svých pár oblíbenkyň)
 • – Zuzana se dostává do jiného kláštera, zde lesbická abatyše (Zuzana se jí líbí) – s pomocí kněze utíká
 • – po útěku píše dopisy bohatému šlechtici o pomoc (nabídnutí práce)
 • Jakub fatalista a jeho pán
 • – Zjednodušeně: Milan Kundera – Jakub a jeho pán

Anglie

Daniel Defoe

 • Robinson Crusoe
 • – Robinson Crusoe ztroskotá a žije na ostrově
 • – Zachrání Pátka -> stává se jeho přítelem (Pátek černý – úvahy nad černým otroctvím)

Jonathan Swift

 • Gulliverovy cesty – Gulliver při svých cestách zažívá různá dobrodružství
 • – 1. cesta – ztroskotá na ostrově liliputů, Gulliver je za obra, hodně toho sní
 • – 2. cesta – ztroskotá na ostrově obrů
 • – 3. cesta – ztroskotá na ostrově učenců
 • – 4. cesta – ostrov mluvících koní

LIBERTINISMUS

Markýz de Sade

 • Justýna
 • 120 dní Sodomy

Piere Choderlos de Laclose

 • Nebezpečné známosti – epistolární román
 • – hlavní hrdinové: libertini
 • Úvahy o vlivu Vaubanova génia