Politika a politologie

  Politologie = společensko- vědní disciplína, věda o politice (politické chování, porovnávání politických systémů). Zejména je předmětem POLITIKA (= správa státu) Pojetí politiky Politics- oblast, ve které se střetávají politické programy Policy– výstupy z politiky (konkrétní kroky, vyhlášky) Politický program= forma představ, které politická strana má Pragmatický program– aktuální potřeby lidí (kam by investoval peníze, zvýšení[…]

Mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod

  MEZINÁRODNÍ VZTAHY= pouze mezi suverénními státy SUVERENITA= samostatný stát, právo státu vykonávat na svém území moc (nezávisle na ostatních) Vnitřní suverenita (správa obyvatel) Vnější suverenita (diplomatické styky)   Aktéři mezinárodní politiky: Suverénní státy, organizace (nahrazující státy), nevládní či teroristické organizace Zahraniční politika: → snaha o prosazení vlastních zájmů v zahraniční politice ministerstvo zahraničí (Lubomír Zaorálek)[…]

Ústava

ÚSTAVA základní zákon země, ve které se definuje vztah k občanovi a dělení moc ve státě může být: psaná -fyzicky psaná -u nás nepsaná -není jeden dokument -VB,Izrael možnost změny ústavy: regidní -hůře se mění – u nás -musí být více jak nadpoloviční většina flexibilní -ke změně stačí nadpoloviční většina zásady Ústavy u nás: rozdělení[…]

Volby a volební systémy

Volby a volební systémy Volby: akt, při kterém volí oprávnění voliči své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů parlamentní, senátní, prezidentské, krajské a komunální, do evropského parlamentu svobodné volby jsou znakem demokracie v nedemokratických státech slouží k upevnění moci funkce:   Umožňují pokojnou změnu vlády a řešení politických konfliktů Určují reprezentaci (kdo bude vládnout a v jaké síle)[…]

Stát (2)

Stát = instituce, organizace lidí, kteří žijí na ohraničeném území Znaky státu: Obyvatelstvo Územní ohraničení Státní aparát- soustava orgánů, které vykonávají určitou službu Státní suverenita (uznán ostatními státy)- stát není podřízen žádnému jinému státu- stát se vzdává své suverenity tehdy, kdy vstoupí do mezinárodních organizací Má státní moc (policie, soudy, vláda) Je subjektem mezinárodního práva,[…]