Barviva a výbušniny

Barviva

 • = látky, které mají schopnost vybarvovat jiné materiály (např. papír, vlnu, textil, kůži, …)
 • Barevnost = schopnost látky absorbovat záření o určité vlnové délce, odražené světlo se pak složí do tzv. „doplňkové barvy“
 • Absorpce světla je způsobena přechodem e do vyšších energetických hladin
 • U organických sloučenin je barevnost způsobena přítomností skupin zvaných chromofor
  většinou jsou to skupiny s násobnými vazbami:
 • U azobarviv – N = N –
 • U fenolftaleinu
 • U indigoidních barviv – C – C = C – C –

 

O                 O

 • Chromogen = molekula nesoucí chromofor (CH3 – NO2)
 • Auxochrom = funkční skupina, která umožňuje ulpění barviva na podkladu (posunuje absorpci světla k vyšším vlnovým délkám)
  př: – OH, – SO3H, – NH2, – COOH, …
 • POZOR! Ne každá barevná látka je barvivem
  • Azobenzen je oranžový prášek, ale nemá auxochrom a barvivem
chromofor

p-amino-azobenzen = anilinová žluť = barvivo

 

 

 

Klasifikace barviv

a)     Podle chromoforu (struktury) např.:

 • azobarviva – methyloranž, methylčerveň, kongočerveň, čerň naftolová modrá
 • antrachinonová barviva – alizarin (červená)
 • arylmethanová barviva – FFT, malachitová zeleň
 • indigoidní barviva – indigo
 • sirná, nitrobarviva, …

b)     Podle vzniku

 • přírodní
 • syntetická

 

 • Běžně rozlišujeme mezi barvivem a pigmentem
 • Barvivo = ve formě roztoku, je rozpustné v pojivu
 • Pigment = ve formě suspenze, je nerozpustné v pojivu
  běloby (zinková ZnO, titanová TiO2, olovnatá 2PbCO3 . Pb(OH)2,
  suřík (minium) Pb3O4, kadmiová žluť CdS, …

Výbušniny

 • = chemické sloučeniny nebo směsi schopné se ve zlomku sekundy přeměnit na obrovské množství plynů (CO2, CO, NO2, H2O(g)) a tepla
 • Rychlá přeměna = výbuch (exploze) – má tlakový, zvukový a světelný efekt
 • Primární (např. Třaskaviny) – k výbuchu není potřeba výbušný podnět
 • Sekundární (např. trhaviny) – potřebují k výbuchu iniciaci

Dělení výbušnin dle použití

 • Střeliviny: střelné prachy (sekundární výbušniny) – slouží k vyražení střely z nábojnice
 • bezdýmné
 • nitrocelulózní
 • nitroglycerinové
 • dříve: černý střelný prach (KNO3 75% + dřevěné uhlí 15% + S 10%)
 • dnes: nitráty celulózy

pozn.: Střelné prachy neexplodují najednou (= detonace), ale deflagrují (deflagrace = „postupná“ exploze)

 • Třaskaviny: primární výbušniny, používají se do roznětek (k střelivinám) a do rozbušek (k trhavinám)
 • Pikráty
 • Třaskavá rtuť (fulminát rtuťnatý Hg(CNO)2
 • Azid olovnatý Pb(N3)2
 • Diazoniové soli

 

 • Trhaviny: ve vojenství a k trhání hornin
 • TNT
 • Hexogen
 • Ekrazit (od kyseliny pikrové)
 • Pyrotechnické slože: zábavná pyrotechnika

Příklady

Hexogen (RDX) – do pancéřových pěstí

 

TNT – žlutá tuhá látka, snadno taje, bez iniciace hoří čadivým plamenem (sekundární výbušnina)

Kyselina pikrová + pikráty

 

Výbušné estery – např. nitroglycerin (nitroglycerol = DYNAMIT)

 

                      

 

 • Velmi výbušná kapalina, tuhne při 13°C a k výbuchu stačí kontakt dvou krystalků
 • Objevitel dynamitu – Alfréd Nobel (napustil ji do pórovité hlinky)
 • Nitroglycerin je také lék na anginu pektoris (srdeční potíže), tableta se vkládá pod jazyk
 • Dnes dynamit obsahuje stabilnější dinitrát ethandiolu

Plastické trhaviny

semtex

přesné složení je výrobním tajemstvím (obsahují hexogen a pentrit)
C4

Zábavná pyrotechnika – světelné a zvukové efekty