Historický vývoj chemie

 

Období starověké praktické chemie a přírodní filozofie

 • při řemeslné výrobě shromažďování poznatků o látkách a dějích, ale neusilovali o objasnění (získání a zpracování kovů, hrnčířství, výroba skla, barvení tkanin)
 • atomisté- Démokritos, Hérakleitos, Aristoteles- představitel idealistické filozofie
 • Atomistická teorie– Látky se skládají z malých, nezničitelných a dále nedělitelných částí, které nazýváme atomy.

Alchymie

 • století
 • zanechala spíše praktické poznatky- experimentální metody (filtrace, sublimace, aj.)
 • = období předvědecké chemie
 • cíle: 1. racionální- amalgamace (získávání Au, Ag), 2. iracionální- nesmrtelnost, příprava kamene mudrců, elixíru života, tekutého zlata

Iatrochemie

 • st. – 1760
 • Iatros – lékař
 • vysvětlení dějů v lidském těle pomocí chemických pochodů a léčení chemickými prostředky
 • Paracelsus – švýcarský lékař, léky, léčiva, iatrochemie lidem

Základy chemie současně s Iatrochemií

 • Agricola – základy metalurgických výrob
 • Glauber – základy technologie anorganických látek

 

Období formování vědeckých základů chemie

 • -17. století
 • Galileo Galilei
 • technické objevy, vědecké instituce
 • vznik chemických řemesel
 • teorie flogistonu- Georg Ernest Stahl (začátek 18.století); při hoření látky ztrácejí těkavou součást- flogiston (podle řec. phlox- plamen) → úsilí o objasnění → chemická analýza → teorie nahrazena Lavoisierovou teorií hoření
 • století- chemický prvek (objasnění kyslíku a vodíku)- německý chemik Jeremias Benjamin Richter
 • století- Daltonova atomová teorie- objev základních chemických zákonů

Rozvoj chemie v 19. a 20. století

 • kvalitativní přístup při experimentování
 • nově objevené prvky- ,,atomové váhy“ (zavedeno J. Daltonem)
 • Dalvani, A. Volta, později M. Faraday- zákony elektrolýzy
 • století- Fridrich Mohr- odměrné metody (volumetrie)
 • konec 19.století- pozornost zaměřena na skupinu sloučenin uhlíku
 • J. Berzelius (1806)- přesvědčení, že organické sloučeniny vznikají pouze v organismech působením životní síly
 • snaha o uspořádání chemických prvků (známo asi 40)- dlouho neúspěšné díky nepřesnosti ,,atomových vah“ prvků
 • Avogardova teorie a nové hodnoty ,,atomových vah“ prvků
 • 1862- Chancourtois- předložil systém všech seřazených prvků (23 zařadil správně), zavedl pojem perioda
 • 1869- objev periodického zákona- D.I. Mendělejev- pochopil význam objeveného přírodního zákona a dokázal zákonitosti využít k předpovědi vlastností neobjevených prvků
 • pol. 19.stol.- teorie struktury (Butlerov, Kukulé, později Hoff a Bel)
 • průmyslová revoluce –chemická výroba
 • nové chemické disciplíny- biochemie (=studium struktury a fce přírodních látek), makromolekulární chemie (chemie polymerů)

Moderní chemie

 • anorganická x organická chemie
 • původně organické látky jen z rostlin nebo živočichů
 • pak anorg. – věda o vzniku, složení, struktuře a chemických reakcích prvků a sloučenin s výjimkou převážné většiny sloučenin uhlíku
 • pak org.- věda o vzniku, složení, struktuře a chem. reakcích sloučenin uhlíku
 • makromolekulární chemie, chemie koloidního stavu, chemie organokovových látek