Rtuť

Vlastnosti

 • Značka Hg (hydrargum)
 • Kapalný kov, výpary jsou silně jedovaté
 • Stříbroleskle bílá až šedá barva
 • D-prvek; 12 valenčních elektronů
 • Elektronová konfigurace: [Xe] 6s2 5d10 4f14
 • Oxidační číslo I a II
 • Protonové číslo: 80
 • Hustota: 13,534 g·cm−3
 • Teplota tání: -38,83 °C (234,32 K)
 • Teplota varu: 356,73 °C (629,88 K)

Využití

 • Amalgámy – slitiny Hg a jiných kovů  (Au, Ag, Cu, Zn, Cd, Na) – zubařství – tmavé plomby
 • Rtuťové teploměry a tlakoměry → již zakázány EU
 • Vakcíny obsahující Hg se používají proti bakteriálním a virovým nemocem → hepatitida B, tetanus, dětská obrna

Výskyt a výroba

 • Cinabarit (ruměnka) – sulfid rtuťnatý Hg → ložiska ve Španělsku, Slovinsku a USA
 • HgS + O2 → Hg + S → pražení ruměnky v proudu vzduchu
 • HgS + Fe → Hg + FeS → pražení ruměnky se železem
 • Při výrobě vzniká znečištěná Hg a je třeba ji upravit destilací

Sloučeniny

 • HgO: červený nebo žlutý – barva je podmíněna velikostí částic
 • HgCl2: „sublimát”; připravuje se reakcí HgO s HCl; prudký jed
 • Hg2Cl2: „kalomel”, dříve projímadlo – jedovatý
  → HgCl2 + Hg → Hg2Cl2