Mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod

  MEZINÁRODNÍ VZTAHY= pouze mezi suverénními státy SUVERENITA= samostatný stát, právo státu vykonávat na svém území moc (nezávisle na ostatních) Vnitřní suverenita (správa obyvatel) Vnější suverenita (diplomatické styky)   Aktéři mezinárodní politiky: Suverénní státy, organizace (nahrazující státy), nevládní či teroristické organizace Zahraniční politika: → snaha o prosazení vlastních zájmů v zahraniční politice ministerstvo zahraničí (Lubomír Zaorálek)[…]

Veřejné rozpočty

  Rozpočtová (fiskální) politika: FISKÁLNÍ POLITIKA= správa, rozdělování a užití veřejných peněz Státní rozpočet Rozpočty obcí a krajů   Státní rozpočet →pod správou vlády = fond finančních prostředků, které vytváří, rozdělují a užívají státní orgány Fce: 1. Alokační (A. Smith) poskytnutí občanům veřejné služby (bezplatně) např. školství, zdravotnictví Distribuční (Keynes) – přerozdělování důchodů – např.[…]

Peníze a bankovní systém ČR

  (banky, monetární politika ČNB, úkoly ČNB, trh kapitálových fondů (investice))   Peníze(=aktiva)– dříve peníze doloženy zlatem, dnes papíry- založeno na důvěře -všeobecně uznávaný prostředek ke směně- fce všeobecného ekvivalentu                        směny   Vývoj peněz (geneze směny): naturální směna= zboží za zboží, od počátku lidstva, velké transakční náklady (velice       nevýhodné), lidé se nechtějí specializovat -brzdou[…]

Makroekonomie a národní hospodářství

  NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ má 4 ekonomické agregáty (ukazatele)→ nazývají se MAGICKÝ ČTYŘÚHELNÍK a skládají se z : 1. HDP (hrubý domácí produkt – velikost a tempo růstu) MÍRA INFLACE (stabilita cen) MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI BILANCE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU (vztah mezi vývozem a dovozem)   HDP (Hrubý domácí produkt) ukazuje na výkonnost ekonomiky soubor všech služeb a statků,[…]

Trh

  = střed nabídky s poptávkou neustálý, i virtuální dělíme na dílčí (s 1 produktem) nebo agregátní (všechny druhy zboží) ceny nepřímo ovlivňuje stát (DPH či výši minimální mzdy) nebo reklamy   1.Poptávka (DEMAND): = celkové množství statků a služeb, které jsou kupující ochotni koupit →Zákon klesající poptávky: -Se vzrůstající cenou klesá poptávané zboží Změna poptávky:[…]

Ekonomie

  EKONOMIE= věda, která se zabývá lidským chováním (omezenými zdroji a neomezenými potřebami) z řečtiny EKO → OIKOS (dům) a NOMIE →NOMOS (zákon) pracuje s matematikou, statistikou, psychologií a právem je to speciální věda, která zkoumá část světa, ale dopad má na svět celý   Dělení ekonomie: I. Pozitivní hodnotí reálný stav ekonomiky Normativní jaká by ekonomika[…]

Finanční trh

Finanční trh (členění, peněžní, kapitálový, cenné papíry a jejich členění podle různých hledisek, akcie, směnka, obligace, HZL, burza, RM – systém) Definice = přelévání volných finančních prostředků od těch, kteří je vlastní k těm, kteří je potřebují. Subjekty = firmy, stát, domácnost, banky, pojišťovny, burzy, RM systém Členění: 1. Peněžní – tok krátkodobých finančních prostředků do[…]

Ekonomika ČR ( proces transformace, makroekonomické ukazatele )

Ekonomika předmětem zkoumání vědecké disciplíny ekonomie pojem ekonomika může mít tyto 3 významy hospodářství: nadnárodní, národní či podnikové hospodaření: ekonomické činnosti, jako je plánování, organizace, výroba, prodej či investování hospodárnost: využití dostupných prostředků ekonomickými subjekty tak, aby bylo dosaženo minimálních nákladů a zároveň maximálního možného zisku zahrnuje výrobu statků a služeb, jejich rozdělování, směnu a[…]

Ekonomický život společnosti

Ekonomie mnoho teorií 1) Spol. věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v hospodářském životě 2) Věda o tom, jak se lidé rozhodují v podmínkách vzácnosti (dostupnosti statků a služeb) – reakce na nedostatek nebo nadbytek 3) Věda o tom, jak lidé vyrábějí, směňují a spotřebovávají 4) Zkoumá využívání vzácných vstupů k výrobě ekonomických statků a rozdělování vyrobených statků mezi[…]

Úloha trhu v ekonomice (subjekty a složky trhu, nabídka a poptávka

Ekonomika je předmětem zkoumání vědecké disciplíny ekonomie pojem ekonomika může mít tyto 3 významy hospodářství: nadnárodní, národní či podnikové hospodaření: ekonomické činnosti, jako je plánování, organizace, výroba, prodej či investování hospodárnost: využití dostupných prostředků ekonomickými subjekty tak, aby bylo dosaženo minimálních nákladů a zároveň maximálního možného zisku zahrnuje výrobu statků a služeb, jejich rozdělování, směnu[…]