Syntetické polymery

Syntetické polymery vznikající polymerací

Polymerace je polyreakce, při které reagují monomery na polymer bez vzniku vedlejšího produktu.

 • Je to vícenásobná adice (zaniká dvojná vazba)

homopolymerace (jeden typ monomeru) X kopolymerace (více typů monomerů)
Reakční mechanismus polymerace

 1. a) radikálová polymerace (= homolýza) – stejné částice; 3 fáze
 • Iniciace
 • Propagace
 • Terminace
 1. b) iontová polymerace (= heterolýza) – nestejné částice R- nebo R+; obdobné 3 fáze

Vliv teploty:

 • Vyšší teplota = nižší n = kratší řetězce
 • Ještě vyšší teplota = rozpad polymeru

Přehled polymerů vyráběných polymerací

a)           syntetické kaučuky

 • Výroba: polymerace 1,3 – butadienu nebo jeho derivátů, např. se styrenem → butadienstyrenový (BS) kaučuk (kopolymerace)
 • Produkty: pneumatiky (+ saze) a latexy (nátěry)
 • Vulkanizace kaučuku (= zesíťování sírou) → ovlivňuje tvrdost a pevnost
  (hodně síry → málo pružné)

b)           polyethylen (PE)

 • Výroba z ethylenu
 • = igelit nebo mikroten
 • Vlastnosti: pevný, houževnatý, odolává vodě, chemikáliím a mrazu, je elektroizolant a nepropouští vodní páru
 • Použití: folie, obaly, foliovníky pro pěstování rostlin, foliovníky pro silážní jámy, nádobí – síta, cedníky, kelímky, obaly od kosmetiky

c)           polystyren (PS)

 • Výroba ze styrenu
 • Měkčený polystyren = pěnový (foukaný)
  • Vlastnosti: tepelná, mechanická a zvuková izolace, bílý, tvořený pěnovými kuličkami
  • Použití: tepelný, mechanický a zvukový izolační obalový materiál, obaly od elektroniky, obaly na termosky
 • Tvrzený polystyren
  • Vlastnosti: pevný ale křehký
  • Použití: obaly na CD, videokazety, obaly od tzv. „černé elektroniky“, lisování předmětů do kuchyně – kelímky, misky, levné a odolné obkladové dlaždice

d)           polyvinylchlorid (PVC) = novodur, igelit

 • Výroba z vinylchloridu
 • Nejznámější a nejrozšířenější plast
 • Měkčený PVC
  • Vlastnosti: není odolný vůči mrazu → ztrácí plasticitu, termoplast, lze barvit
  • Použití: linoleum, propisky, pytlíky, pláštěnky, gumovky, hračky, hadice, ubrusy, folie (pokud se pro změkčování přidávají ftaláty – nevhodný pro děti)
 • Tvrzený PVC = novodur
  • Použití: odpadní trubky, zásobníky na vodu

e)           polytetrafluorethylen (PTFE) = teflon

 • Výroba z tetrafluorethylenu
 • Vlastnosti: tepelně nejodolnější plast (-50 – +400 °c), tvrdý, houževnatý, velmi mechanicky odolný, elektroizolant, velmi odolný i vůči organickým rozpouštědlům, bílý, kluzký
 • Použití: nádobí – pánve, žehlicí plochy, skluznice lyží, lékařské implantáty, ochranné oděvy (např. u hasičů), aparatury pro chemický průmysl, elektroizolační výrobky

f)            polypropylen (PP)

 • Výroba z propylenu
 • Často používaný, zaměňovaný s PE
 • Vlastnosti: stabilní do teplot do 100 °c, dá se sterilizovat varem, chemicky odolný, nepropouští vlhkost, průsvitný
 • Použití: lékařské pomůcky (např. Injekční stříkačky), držadla kovových nástrojů, zásobní láhve na chemikálie

g)           polyvinylacetát = (PVAC)

 • Výroba z vinylacetátu
 • Uhlovodík od kyseliny octové
 • Vlastnosti: stabilní, nehořlavý, přilnavý k jiným materiálům, nejedovatý, nemění se vlivem UV-záření, dá se barvit, dobře rozpustný v organických rozpouštědlech
 • Použití: nátěrové hmoty, lepidla, průsvitné střešní krytiny, zubařské implantáty, latexy

h)           polymethylmethakrylát (PMMA) = plexisklo

 • Vlastnosti: termoplastický, průhledný, čistý je průhledný a průsvitný, propouští UV-záření, rozpustný v organických rozpouštědlech, lze jej poškrábat
 • Použití: náhrada skla, výroba štítů a ochranných helem, lze do něj zalévat organické látky → prostředí pro konzervaci preparátů, použití na zimních stadionech, náhrady zubů, kloubů a chrupavek, výroba brýlových skel a kontaktních čoček

Syntetické polymery vznikající polykondenzací

Polykondenzace je polyreakce dvou různých monomerů, při které vzniká vedlejší produkt nízkomolekulární látka (H2O, NH3, HCl, …)

 • Vznikají polykondenzáty; reakce má adičně-eliminační charakter

Např.: polyethylentereftalát

 • Polykondenzace má stupňovitý průběh, lze kdykoliv izolovat makromolekulu s různou délkou řetězce
 • Je vratná, proto se případný produkt musí z reakčního prostředí odstraňovat
 • Celá polykondenzace je endotermický děj

Přehled polymerů připravovaných polykondenzací

1)           polyestery PES

 • Jsou to odolné pevné elektroizolační látky (polyethylentereftalát PET)
 • Použití: pružná odolná textilní vlákna (např. tesil), obaly na nápoje, nátěrové hmoty a pryskyřice
  sklolamináty – polyesterová pryskyřice vyztužená skelnými vlákny;
  další použití polyesterů: výroba letadel, karosérií, střešních krytin, potrubí, ochranné přilby

2)           polyamidy PA

 • Obsahují peptidické vazby (–CO–NH–)
  na vznik jedné vazby se odštěpuje 2x voda

                Vláknotvorné polyamidy:

 1. a) nylon 6 6firma DuPont
  • Má dvě skupiny po 6ti uhlících
   (hexamethylen -1,6- diamin a hexandiová kyselina)
  • Vlastnosti: vláknotvorný, mechanicky odolný, pevný a tvrdý,
  • Použití: ozubená kolečka, ložiska, obaly, barevné folie
 1. b) silon = polyamid 6
 • Český původ – 40.léta – Oto Wichterle
 • Vlastnosti: vláknotvorný, méně tepelně stálý než nylon
 • Použití v textilním průmyslu na výrobu syntetických vláken
 • Výhody: odolnost, pružnost, pevnost, lepší pro žehlení, nemačkavost, nízká hustota, hydrofobní (nesmáčivost – voda zůstává na povrchu), neplesniví, odolnost vůči škůdcům, lze spřádat s dalšími látkami
 • Nevýhody: vodní pára zůstává na povrchu → zvyšování vlhkosti → plísně na kůži citlivost u alergiků; nízká tepelná stabilita
 • Použití: výroba silonového vlákna: čisté – vlasce, silonky; spředené s jiným materiálem: ponožky

Nevláknotvorné polyamidy:

 1. a) fenolformaldehydová pryskyřice = bakelit = fenoplast
 • Jedny z nejstarších syntetizovaných plastů
 • Elektroizolační polymery
 • Vznik novolaku z kyslíkatých derivátů v kyselém prostředí
 • Vlastnosti: podobně jako pryskyřice – látka kapalná s velmi vysokou viskozitou, rozpustná v organických rozpouštědlech
 • Použití: výroba laků
 • Změnou podmínek dochází ke zesíťování řetězců za vzniku pevné pryskyřice = rezol po zahřátí se prostorově zesíťuje → vznikne rezit, který má velmi vysokou tvrdost (využití umakart = rezol napuštěný v textilu nebo papíru, dnes laminát)
 • Fenoplasty (rezol, rezit) – hnědé křehké plasty
 • Použití: krabičky, vypínače, trabanty
 1. b) močovinoformaldehydové pryskyřice = aminoplasty
 • Formaldehyd a močovina nebo její deriváty
 • Aminoskupina –NH2
 • Vlastnosti: bezbarvé, ale mohou se barvit od světlé až po tmavou barvu
 • Použití: nátěry, lepidla, izolanty, nádobí
 1. c) epoxidové pryskyřice = polyethery
 • Polymery vícesytných fenolů a zbytku ethylenoxidu
 • Použití: výroba bezbarvých lesklých laků na dřevo (medová barva), trvanlivá vícesložková lepidla

Syntetické polymery vzniklé polyadicí

Polyadice je reakce, které se účastní dva různé monomery se dvěma různými funkčními skupinami

 • Jeden z monomerů musí obsahovat slabě kyselý vodík, který může ze své funkční skupiny (např. z –OH) uvolnit;
 • Charakteristickým znakem polyadice je přesun protonu (H+) v řetězci
 • Př.: syntéza polyuretanu z 1,4 – butandiolu a hexamethylendiisokyonátu:
 • Polyuretany se využívají k výrobě molitanu, umělých kůží (např. Barex), ale také jako textilní vlákna
 • Montážní polyuretanová pěna: je nutno ji nanášet ve vlhku a stínu, protože má pak jemnější póry a je pevnější
 • Molitan: pružný izolační plast, ochrana před vodní párou, průnikem vzduchu a tlumí hluk
 • Výroba hraček, matrací a výplní čalounění

Přehled polyreakcí

 • Adiční (bez vedlejšího produktu) – řetězová (polymerace) – homopolymerace

kopolymerace

– stupňovitá (polyadice)

 • Kondenzační (s vedlejším produktem) – stupňovitá polykondenzace

 

Zpracování syntetických makromolekulárních látek

 • Polymery se zpracovávají:
  • Vytlačováním – trubky, kabely, tyče, desky, fólie
  • Vstřikováním – do formy, výroba členitých součástek i předmětů denní potřeby
 • Polykondenzáty se zpracovávají – lisováním
 • Výroba vláken – zvlákňování – tekutý polymer (buď z taveniny, nebo z roztoku) se protlačuje tryskami do chladící zóny (= vzduch nebo kyselé prostředí), následuje dloužení vlákna – tak aby převládaly krystalické oblasti nad amorfními