Dyk Viktor – Krysař (5)

Autor: Viktor Dyk Literární druh: próza Literární žánr: novela – prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu podobně jako povídka, s níž se někdy zaměňuje. Od povídky a od románu se liší tím, že se soustřeďuje na jeden jednoduchý, ale poutavý a nápaditý příběh. Tomu se věnuje dramaticky, sevřeně, stupňuje ho až do překvapivého dějového zvratu (tzv. bod obratu), který[…]

Dyk Viktor – Krysař (4)

Celý název: Krysař Autor: Viktor Dyk (1877-1931) Datum prvního vydání díla: 1915 Literární druh: epika Literární forma: proza Literární žánr: novela Kontext doby a autor:   Autor: Viktor Dyk (1877-1931) významný český básník, prozaik, dramatik,publicista a nacionalistický politik v mládí jeden z představitelů tzv. generace anarchistických buřičů, později nacionalisticky orientovaný autor Podílel se na prvním odboji. za 1.republiky byl v parlamentu díla: Milá sedmi loupežníků(balada[…]

Dyk Viktor – Krysař (3)

Dílo: Krysař Autor: Viktor Dyk(1877-1931) Významný český básník, prozaik, dramatik, politik, publicista. V mládí představitel tzv. generace anarchistických buřičů. Jeho učitel byl Alois Jirásek. Studoval na Právnické fakultě. Redaktorem časopisu Lumír, po válce Národních listů. Protivník TGM (Masaryk humanista, Dyk aktivní odpor národa) Další díla: Marnosti, Síla života, Stud.     Druh: Epika Žánr: Historická novela[…]

Dyk Viktor – Krysař (2)

Autor byl představitelem ANARCHISTICKÝCH BUŘIČŮ: Kriticky naladěná skupina autorů kolem časopisu NOVÝ KULT Začátek 20. století – 1. světová válka Byli REALISTIČTÍ Odmítali řád a autority → požadovali neomezenou svobodu člověka Bojovali proti válce = ANTIMILITARISTÉ Milostné vztahy chápali jako „volnou lásku“ – bohémský způsob života POEZIE: inspirace životem Psána hovorovým jazykem → srozumitelnost  […]

Dyk Viktor – Krysař

Dílo: Vydáno v roce 2005 (Maťa) Dílo původně vycházelo v Lumíru (1911 – 2) pod názvem Pravdivý příběh Poté vyšlo v edici Zlatokvět (1915) mírně upravené a doplněné, pod názvem Krysař Nakonec vyšlo v roce 1923 s četnými stylistickými úpravami Novela, vycházející ze saského, staroněmeckého motivu (báj s reálným základem vypráví o krysaři, který roku 1284 očistil město Hameln od[…]