Borovský Karel Havlíček – Král Lávra (3)

LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: satirická alegorická báseň (poezie, epika) Literární směr: knižně poprvé vydáno r. 1870 – posmrtně (vytvořeno v době vyhnanství v Brixenu – pol. 50. let – závěr autorova života); doznívající národní obrození Slovní zásoba: použitý jazyk je lidový (prostý a jednoduchý), poměrně zastaralý (mnoho archaismů – např. “kvas”) a velice[…]

Hemingway Ernest – Stařec a moře (2)

  Ernest Hemingway (1899-1961): Jeden z nejslavnějších spisovatelů všech dob Americký prozaik Nositel Nobelovy ceny za literaturu a člen tzv. ztracené generace Narodil se v Ilionis (USA) v rodině lékaře Odmalička miloval sporty, přírodu, lov a dobrodružství – jako mladý hrál na violoncello a boxoval Po střední škole začal psát pro kansaský list Star – poté byl dobrovolníkem[…]

Remarque Erich Maria – Na západní frontě klid (2)

  Erich Maria Remarque (1898-1970) Byl německý spisovatel a novinář, jeden z nejvýznamnějších autorů své doby Roku 1916 narukoval do 1. Světové války, ale brzy byl vážně zraněn – zbytek války prožil v lazaretu – při návratu měl problém se začleněním do běžného života (různá povolání: hudebník, učitel, automobilový závodník) Cestoval po Evropě – emigrace do Švýcarska[…]

Orwell George – Farma zvířat (3)

George Orwell: (1903 – 1950) Velký kritik a odpůrce totalitních režimů Je spojován s autory, jejichž dílo se pohybuje na utopických základech, autor otřesných vizí totalitní společnosti Vlastním jménem Eric Arthur Blair narodil se v Motihari v Indii v rodině koloniálního úředníka Vyrůstal v Anglii v Oxfordshiru, kde plyne také říčka Orwell, polde níž si Blair zvolil svůj pseudonym Vystudoval soukromou[…]

Čapek Karel – Bílá nemoc (3)

LITERÁRNÍ TEORIE Literární druh a žánr: divadelní hra (drama) Literární směr: vydáno r. 1937 – pozdní autorova tvorba (období tvorby děl s protiválečnou a protinacistickou tematikou); české meziválečné drama Slovní zásoba: spisovná čeština; odborné lékařské názvy v latině; emotivní výrazy Stylistická charakteristika textu: srozumitelnost a jednoduchost jazyka; typický jazyk Karla Čapka (barvitost, bohatá slovní zásoba)[…]

Prokaryota

Nadříše : prokaryota- buňky před jádrem   Dělíme na 2 říše: říše- archabakterie říše- eubakterie– dělíme na 3 podříše bakterie Sinice prochlorophyta   V buňce najdeme: Jádro Cytoplazmu Buněčné povrchy Další, specifické organel 1) jádro– nukleotid- bakteriální chromozom cyklická 1 makromolekula DNA poskládá do 50 smyček ty jsou spojené RNA nemá obal je haploidní zaujímá 20%[…]

Mnohobuněční

Podříše: mnohobuněční Cca 2 miliony živočišných druhů Teorie vzniku mnohobuněčnosti Jednobuněčnost je evolučním předstupem mnohobunčnosti Tělo prvoků i mnohobuněčných tvořeno stejnými chemickými prvky Na počátku ontogeneze každého mnohobuněčného organismu je vždy jedna buňka = zygota 4 evoluční teorie Invaginační- Ernest Haeckel Imigrační- Ilja Mečnikov Plakulární- Otto Butschli Ciliární- skupina autorů Invaginační teorie Z koloniálních prvoků se[…]

Dyk Viktor – Krysař (3)

Dílo: Krysař Autor: Viktor Dyk(1877-1931) Významný český básník, prozaik, dramatik, politik, publicista. V mládí představitel tzv. generace anarchistických buřičů. Jeho učitel byl Alois Jirásek. Studoval na Právnické fakultě. Redaktorem časopisu Lumír, po válce Národních listů. Protivník TGM (Masaryk humanista, Dyk aktivní odpor národa) Další díla: Marnosti, Síla života, Stud.     Druh: Epika Žánr: Historická novela[…]

Zoologie jako věda

Zoologie jako věda Říše: Živočichové (animalia) Charakteristika Primárně pohyblivé eukaryotické organismy Živí se chemoheterotrofně à!! zdrojem E není světlo- fotony, ale oxidace redukované látky!! à!! zdrojem C není CO2, ale org. Látka!! Dráždí, aktivně pohybliví, ukončený růst Zoologie jako věda Zálkl. Taxon. Jednotkou je DRUH à skupina organismů podobného vzhledu a fyziologických nároků, pohlavně se[…]

Nukleové kyseliny

Nukleové kyseliny DNA(deoxyribonukleová) dvě vlákna V buněčném jádře Cukr deoxyribóza Dusíkaté báze: A,G,C,T Molekula je dvouvláknová stočená do pravotočivé šroubovice Vlákna spojena přes báze můstky podle principu komplementarity A-T,G-C Význam: zajišťuje přenos dědičných znaků do nových buněk ( určuje, jaké bílkoviny budou vznikat v nové buňce) Pravotočivá dvoušroubovice RNA(ribonukleová) jedno vlákno V cytoplazmě buněk Cukr ribóza Dusíkaté báze:A,G,C,U[…]