Rozvoj českého státu a české státnosti v raném středověku

Slované původ v území ohraničeném řekami Visla, Dněstr a Dněpr, dnešní Ukrajina západní Slované – Čechy, Poláci, Slováci, Lužičtí Srbové, +Polabové… východní Slované – Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Rusíni… jižní Slované – Chorvaté, Srbové, Bosňané, Bulhaři, Slovinci… první zmínka v 1st.nl. Římané jim říkali Venétové a Atové v době stěhovaní národu ve 4.-6.st. nl. se dostávají[…]

Pomocné vědy historické

Historie=dějiny Dějepis/historiografie=věda zabývající se historií Metody historikovi práce Heuristika – hledání a shromažďování historických pramenů 2. Kritika – hodnocení pravdivosti pramenů 3. Interpretace – výběr podstatného materiálu 4. Syntéza – shrnutí výsledků (písemně, ústně) Historické prameny =zdroje informací -hmotné -písemné -tradiční -audiovizuální -vizuální Proč se zabýváme historií -citový vztah ke komunitě a vlasti -nezapomenout na[…]

České země v první polovině 19.století (2)

Napoleonské války v monarchii Rakouská armáda utrpěla několik porážek. František II. se v návaznosti na Napoléona nechává korunovat Rakouským císařem. 1805 Bitva u Slavkova → drtivá porážka Rakouska a Ruska → Bratislavský mír 1806 a konec SŘŘ národa Německého → vzniká Rýnský spolek a František je už teď jenom císařem rakouským Po porážce Napoleone v[…]

Český stát ve 12.-14.st.

Rozvoj českého státu ve 12.-14.st. Hospodářské a společenské poměry Kolonizace se označuje proces dobývání a osídlování nových zemědělsky využitelných poloh díky klučení a žďáření, který probíhal v Evropě (zejména té zaalpské) od 11. až do 1. poloviny 14. století. Vedle venkovské kolonizace, spojené se zakládáním nových vesnic, existovala také městská kolonizace a tzv. kolonizace hornická. Zároveň probíhala kolonizace: Vnitřní =na té se podíleli obyvatelé daného[…]

Raný středověk v Evropě a ve světě

Raný středověk v Evropě a ve světě, počátek států ve střední a východní Evropě   Periodizace středověku   Raný středověk(476-počátek 11.st.) počátek pádem ZŘŘ v roce 476 trvá do roku 1000   Vrcholný středověk(11.-14.st.) “zlatý věk středověku“ počátek po roce 1000 konec v době propuknutí černé smrti   Pozdní středověk(14.-15.st.) počátek v době řádění černé[…]

Starověký Řím

a) Periodizace: Doba předřímská 2000-8.st.BC=kmeny v Itálii Doba královská 8.st.BC-6.st.BC=vláda Etrusků a založení Říma (753BC) Doba republiky -Rané – 6.st.-3.st.BC= ovládnutí Apeninského poloostrova -Vrcholné – 3.st. – 2.st.BC = ovládnutí Středomoří -krize a pád – 1.stBC=občanská válka a pád Doba císařství -Principát – 27BC-284Nl=císařové co ctili tradice republiky, rozmach říše -Dominát – 284-476 = už[…]

Antické Řecko

Antické Řecko a) Periodizace Rané Mýnojská kultura (25.-15. st. BC) – ostrov Kréta Mykénská kultura (16.-13. st. BC) – pevninské Řecko Homérská doba (12.-9. st. BC) Archaické období (8.-6. st. BC) Klasické 5.-4. st. BC -Řecko-perské války, polis Helénistické 4.-3. st. BC -Makedonci a Alexandr Veliký Oblasti Egejská oblast = Egejské moře + přilehlá pevnina[…]

Pravěk (2)

Obecná charakteristika nejdelší etapa dějin lidstva (3miliony let) vývoj člověka a společnosti od jejího vzniku až do období starověku 3 miliony let – 5000/3000BC (v určitých oblastech Evropy déle) informace čerpáme z hmotných pramenů díky archeologii Periodizace tři způsoby: geologická -prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory(posledních 2,6 mil let a posledních 10 000 let mladší čtvrtohory=pleistocen) a[…]

2. světová válka (2)

2. světová válka Charakteristika odlišné od zákopové války v první světové válce bojovalo se hlavně v Evropě a Pacifiku, dále pak v Severní Africe a i jinde v Africe, Blízký východ, jihovýchodní a jížní Asii, sever Austrálie, Atlantik, Havajské ostrovy strany: Spojenci Francie, VB, SSSR, USA okupována území (my, Polsko, Benelux, Dánsko, Norsko, Čína, kolonie[…]