Sodoma a Gomora

Dnes jsou Sodoma a Gomora synonymy pro smilství a prostopášnost. V biblické tradici jsou však tato slova naplněna daleko bohatším obsahem, než by si mohl stěží domyslet člověk znající pouze ustálený frazém „Sodoma Gomora“. Sodoma a Gomora byla města na jihu Kanaánu, v povodí řeky Jordán. Byla to města, která se zprotivila Bohu. Bylo tedy Bohem předurčeno,[…]

Biblická potopa světa

Biblická potopa je nápadně podobná výše zmíněné řecké potopě světa. Zřejmě obě vychází z podobného pramene, avšak každá si nese zatížení daným náboženstvím, jež tématiku zpracovává. V Bibli je možno narazit na kapitoly o potopě světa poměrně rychle. Jedná se o kapitoly První knihy Mojžíšovy (Genesis). V kapitolách Gn 6,5 až 6,6 si můžeme všimnout tohoto: „Ale když[…]

Bible: recenze

Zaplať Pánbůh, že to nemá druhý díl! Když jsem si tuto zvláštní knihu vzal prvně do ruky, byl jsem překvapen. Ne však mile, spíše právě naopak. Jsem poměrně přívětivým konzumentem žánru fantasy, ale to, k čemu jsem se dočetl zde, jsem nikdy neviděl. Odhlédněme od faktu, že daná kniha nemá žádného dohledatelného autora. Přeci jen[…]

Olbracht Ivan – Biblické příběhy (testové otázky)

Olbracht – Biblické příběhy    Jak stvořil Bůh svět? Prvního dne stvořil nebe a zemi, druhého oblohu, třetího oddělil pevninu a oceány, čtvrtý den vytvořil slunce a měsíc, pátého dne se rozhodl být chovatelem a stvořil ryby s ptactvem, šestého dne se jeho statek rozrostl o dobytek a jiné čtyřnožce a na závěr vytvořil člověka.[…]

Olbracht Ivan – Biblické příběhy

ROZBOR KNIHY   Biblické příběhy – Ivan Olbracht   Ivan Olbracht Český prozaik Ivan Olbracht, vlastním jménem Kamil Zeman, syn spisovatele Antala Staška se narodil roku 1882 ve vesnici Stanový v Krkonoších, kde dosud stojí jeho rodný dům. Zemřel v roce 1952. Studia práv nedokončil a věnoval se publicistice v levicových novinách, v Dělnických listech, Právu lidu a v Rudém[…]

Bible

Starý zákon: celé poslední tisíciletí předkřesťanské Nový zákon: první dvě století křesťanského letopočtu Označení Bible vychází z řečtiny- z latiny: ta biblia- knihy Přes latinu se dostala do všech evropských jazyků Stejně rozšířené je i označení Písmo svaté- Písma svatá neboli Kniha knih Bible se skládá ze dvou částí: Starý zákon a Nový zákon- toto pojmenování mohlo[…]

Obraz člověka v hebrejské Bibli

Náboženství je kolébkou kultury   Hebrejské náboženství– kvalitativní skok v dějinách náboženství, ačkoli monoteismus je pravděpodobně staršího data, je to myšlenka výlučnosti Boha!Hebrejský Bůh není služebník lidských tužeb a přání!- je to Bůh pravdy a milosrdenství, na rozdíl od antických Bohů. Bůh Jahve vs. Baale– užijme si, množme se, užívejme pokladů, dovede si udělat legraci i[…]

Literature

Books v Internet (will books survive?) Books v films (films based on book, what is usually better – a book or a film) Your reading habits (why people read, how and what) Introduction to literature: • Literature is the art of written work and can. • The word literature literally means ,,things made from letters‘‘.[…]

Books literature, reading, favourite writer

Introduction to literature: • Literature is the art of written work and can. • The word literature literally means ,,things made from letters‘‘. • At first I would like to tell you something about structure of literature. • We have 3 basic types/genders of literature are 1) lyrics = it is always subjective, leading form[…]